Nieuws - 9 december 2016

Wie wint de Coverprijs 2016? STEM HIER

tekst:
Roelof Kleis

De verkiezing voor de jaarlijkse Coverprijs van Resource is ‘in de lucht’. Tot en met de eerste week in het nieuwe jaar kan er gestemd worden op één van de tien genomineerde covers.

De Coverprijs gaat zijn achtste aflevering in. Met deze prijs voor het beste omslag van een proefschrift, wil Resource op een andere dan de gebruikelijke manier aandacht schenken aan het wetenschappelijke werk van promovendi. Niet de inhoud staat centraal, maar de verbeelding daarvan op de cover van het proefschrift.

De oogst van 2016 is 296 boekjes. Dat zijn er een paar minder het recordjaar 2015, toen de teller net over de 300 ging. Vier van de tien promovendi is dit jaar van Nederlandse origine, de rest is internationaal. Chinezen vormen met 35 promovendi de grootste groep buitenlanders. Van de 296 promovendi is 57% (168) vrouw. Vorig jaar was de man-vrouwverhouding nog
ongeveer gelijk.

Het grote aandeel vrouwen zie je ook terug in de selectie van tien covers die wetenschapsvoorlichter Jac Niessen en wetenschapsredacteur Roelof Kleis voor de Coverprijs hebben gemaakt. Zeven van de tien genomineerden is vrouw. Bij de keuze is vooral gelet op de creativiteit die aan de dag is gelegd om de vaak abstracte inhoud van de proefschriften te verbeelden. Ook algehele verzorging, letter- en kleurkeuze en uitstraling zijn van belang.

Het grote aantal internationale promovendi is niet weerspiegeld in de nominaties. Drie genomineerden zijn internationaal: een Tanzaniaans, een Thaise en een Indonesiër. Er kan worden gestemd tot zondagavond 8 januari van het nieuwe jaar. De winnaar wordt online en in het eerste nummer van Resource in 2017 bekend gemaakt.   

 

De genomineerde covers in willekeurige volgorde

covers_0003.jpg

Simpel – Ingrid van de Leemput. De wereld is complex. Maar met wiskunde kun je alles versimpelen. Van de Leemput doet dat in haar verassende proefschrift. De cover toont de complexe structuur van een koraalrif. Zelfs die structuur is wiskundig te verklaren. Of, zoals Pablo Picasso zei: Modellen zijn leugens die ons helpen de waarheid te doorgronden. .

Simple – Ingrid van de Leemput. We live in a complex world. But mathematics simplifies everything. Van de Leemput shows that in her surprising thesis. The cover shows the complex structure of a coral reef. Even that structure can be explained mathematically. Or, to paraphrase Pablo Picasso: Models are lies that make us realise the truth.

covers_0010.jpg

Denken en doen - Ynte van Dam. Natuurlijk willen we allemaal duurzaam zijn. Maar ons duurzaam gedragen is best moeilijk. Van Dam onderzocht hoe dat komt. En ook wat wel werkt: negatief labelen. Stem niet op Van Dam bv. De cover is een elpeehoes van Supertramp (Crisis? What crisis). Een mooie illustratie van de strijd tussen duurzaam denken en doen.

Thinking and acting – Ynte van Dam
. We all want to live a sustainable life. But to behave in a sustainable fashion can be challenging. Van Dam investigated what causes this. And also what works: negative labelling. Do not vote for Van Dam, for example. The cover of his book shows the album cover of a Supertramp record (Crisis? What crisis). A beautiful illustration of the struggle between thinking and acting in a sustainable fashion.


covers_0004.jpg

Blijf eten - Jeroen Candel. Hoe gaat Europa om met het taaie probleem van voedselzekerheid? Oftewel: hoe zorgen we voor genoeg gezond eten op tafel. Candel bestudeerde de governance van dit thema. Op de cover komen alle elementen samen: bestek, eten en de Europese vlag, creatief aan elkaar geknoopt tot een fraai boekomslag.

Keep eating – Jeroen Candel
. How does Europe handle the tough problem of food security? In other words: how can we make sure there is enough healthy food on our tables? Candel studied the governance of this subject. The cover combines all elements: cutlery, food and the European flag; all brought together into a splendid book cover.covers_0006.jpg

Akkermansia - Janneke Ouwerkerk. De Akkermansia is een bacterie die in symbiose leeft met ons maagdarmstelsel. Ouwerkerk ontrafelde die relatie en ontwikkelde methodes om de bacterie te kweken voor therapeutisch onderzoek. De cover is gewaagd: zwarte glimmende bolletjes (de bacterie) op een zwarte ondergrond. De paarse letters maken het helemaal af.

Akkermansia – Janneke Ouwerkerk. The Akkermansia is a strain of bacteria that lives in symbiosis with our gastrointestinal tract. Ouwekerk unravelled this relationship and developed methods to cultivate the bacterium for therapeutic research. The cover is very daring: black, shiny spheres (the bacterium) on a black background. The purple lettering forms the finishing touch.

covers_0005.jpg

Tijdsoriëntatie - Jannette van Beek. De dingen die we nu doen, hebben gevolgen voor onze toekomst. Gezond eten bijvoorbeeld, wel of niet genoeg bewegen. Denken we bij die dagelijkse keuzes aan later? Van Beek onderzocht hoe dat werkt met die tijdsoriëntatie in ons dagelijks doen en laten. De cover toont branding als metafoor voor tijd en vergankelijkheid.

Time orientation – Jannette van Beek. The things we do today have consequences for our future. A healthy diet, for example, or exercising enough. Do we think
of tomorrow when we make these daily choices? Van Beek investigated how time orientation is implemented in our daily routines. The cover shows a breaking wave as a metaphor for time and transience.


covers_0007.jpg

Zanzibar - Nelly Samson Maliva. Draagt toerisme bij aan een betere positie van vrouwen in Afrika of juist niet? De Tanzaniaanse Samson Maliva onderzocht de
situatie van vrouwen die als toeristisch werknemer of ondernemer actief zijn op het eiland Zanzibar. Het warme rood, de palmboom en het profiel van een
Afrikaanse vrouw vormen een sfeervol geheel.

Zanzibar – Nelly Samson Maliva. Does tourism contribute to a better position of women in Africa? The Tanzanian Samson Maliva investigated the situation of women who work in tourism, both as employee and entrepreneur, on the island Zanzibar. The warm red colour, the palm tree and the profile of an African woman create a very cosy atmosphere.


covers_0008.jpg

Regenval - Emma Daniels. Door toenemende bebouwing valt er in ons land nu meer regen dan een eeuw geleden. Daniels bracht die verschillen nauwgezet in kaart. Benedenwinds van grote steden bijvoorbeeld is de kans op een nat pak groter. De cover verbeeldt een fris Hollands regenbuitje. Met als blikvanger de knallende regenboog als teken van hoop dat het weer droog wordt.

Rainfall – Emma Daniels
. Due to increasing urbanisation, the Netherlands see a higher amount of rain than a century ago. Daniels scrupulously mapped those differences. One of her conclusions was that the
chances of getting wet are higher leeward of large cities. The cover pictures a nice, breezy Dutch shower. The detail drawing most attention is the cracking rainbow as a sign of hope for better weather.


covers_0009.jpg

Visserijdruk - Audrie Jacky Siahainenia. De beschermde mangrove gebieden voor de kust van de Sulawesi Zee hebben te lijden van bevissing door kleine vissers. De Indonesiër Siahainenia deed onderzoek naar de gevolgen daarvan. De bewerkte foto van een lokale vissersboot steekt fel af tegen het blauw van het water en zorgt voor een aantrekkelijke cover.

Fishing strain – Audrie Jacky Siahainenia. The
preserved mangrove areas off the coast of the Celebes Sea are suffering due to fishing by small fishermen. The Indonesian Siahainenia studied the consequences of that human disruption. The edited photo of a local fishing boat strongly stands out against the blue of the water and makes for an attractive cover.covers_0001.jpg

Beweegreden - Marion Herens. Grote groepen in onze samenleving bewegen te weinig. Beweegprogramma’s in buurten moeten daar verandering in brengen. Maar helpt
dat? En wat moet er veranderen om mensen blijvend meer te laten bewegen. Herens onderzocht dat en bewerkte een herkenbare foto van bewegende ouderen in een buurthuis tot een kleurrijke cover.

Grounds to move – Marion Herens. Large groups within our society do not move enough. Exercise programmes in neighbourhoods are supposed make a
difference. But do they? And what changes should be made to bring about a permanent change in people’s exercising patterns? Herens investigated this and
edited a photo of a familiar situation of exercising elderly people in a community centre into a colourful cover.covers_0002.jpg

Ei-gelijk - Ampai Nangsuay. Er zijn geen twee eieren gelijk. Maar welk ei levert nou de beste kip? De Thaise Nangsuay ontdekte dat de voedingsstoffen in het ei en de beschikbaarheid van zuurstof cruciaal zijn voor de ontwikkeling van het embryo. De cover laat negen eieren zien die onderling net ietsje verschillen. Een simpel maar krachtig beeld.

Equal eggs – Ampai Nangsuay. No two eggs are equal. But which egg will deliver the best chicken? The Thai Nangsuay discovered that the nutrients in the egg and the availability of oxygen are crucial for the
development of the embryo. The cover depicts nine eggs that show only slight differences. A simple yet powerful image.