Nieuws - 3 oktober 2002

White Bull: wetenschap of acteerwerk?

White Bull: wetenschap of acteerwerk?

Voor het vak Wetenschap en Spiritualiteit organiseerde prof. Iteke Weeda op dinsdag 24 september een lezing van medium Ian Graham. Aansluitend ging Graham in trance en 'channelde' de entiteit White Bull, die via Graham's mond tot de aanwezigen in de zaal sprak.

De berichtgeving hierover in Wb 27 leidde tot een kritische reacties en ingezonden brieven: een dergelijke bijeenkomst zou niet thuishoren op een universiteit.

Prof. Iteke Weeda, leerstoelgroep Rurale sociologie, organisator van de lezing:

"Deze avond wordt altijd georganiseerd in samenspraak met studenten die het vak volgen. Het is geen verplicht onderdeel. Het vak gaat over de processen van wetenschap en spiritualiteit en behandelt hoe ratio en intu?tie werken. Channeling is een van de fenomenen die aan bod komen. Graham is zelf heel kritisch. Kritische openheid is belangrijk.

Er zijn nog al wat studenten in ge?nteresseerd. In het westen komt steeds meer aandacht voor het verschijnsel, ook op universiteiten. Er zit ongelooflijk veel onderzoek achter. Ik ben vertrouwd met het fenomeen, heb meerdere mediums bezocht. Ik kan me voorstellen dat mensen denken dat Graham een acteur is, maar dat komt omdat het voor de groep erg glad en mooi overkomt. Ik ben afgestapt van de gedachte dat het allemaal acteurs zijn.

Elk wetenschappelijk terrein heeft veel kanten en mogelijkheden. Bij dit vak zeg ik altijd dat het belangrijk is om naar de waarde voor jezelf te kijken, in plaats van naar de absolute waarheid. Waarom zou je studenten onthouden naar zo'n bijeenkomst te gaan en kritische vragen te stellen.?"

Dr Herman van Eck, docent en medewerker aan de universiteit:

"Ik zie water branden. Dit lijkt niet te kunnen. Een kritische onderzoeker zal deze toneelspeler willen ontmaskeren of willen onderzoeken wat hier aan de hand is. Persoonlijk geloof ik dat de bovennatuurlijke werkelijkheid een realiteit is. Maar dit komt te veel in de buurt van persoonlijke levensovertuiging. Als je mensen gaat meenemen in persoonlijke ervaringen ben je ze aan het bekeren'.

De universiteit moet zich bezighouden met kennisoverdracht en het rationaliseren van de verschijnselen rondom ons. Zelfs op een theologiefaculteit worden nette wetenschappelijke principes gehanteerd in het onderzoeken van religies. Ik geef Iteke Weeda gelijk als ze zegt dat intu?tie een rol speelt in het wetenschappelijk onderzoek, maar het is de taak van de universiteit om de mystieke laag eraf te halen en vooronderstellingen expliciet te maken.

Wellicht is het goed als er ruimte is binnen de universiteit om over spirituele zaken na te denken. Maar naar mijn idee geeft de docente een nogal eenzijdige en specifieke invulling aan het vak. Onder het mom van 'verrijk je ervaring' worden studenten betrokken in zaken die onwillekeurig iets met je doen."

Arjan de Bruijn, student bosbouw en deelnemer aan het vak in 2001:

"Ik vind het wel goed dat zo'n lezing georganiseerd wordt. Niet alles hoeft direct wetenschap te zijn. Ook andere zaken zijn belangrijk om inspiratie op te doen. Wel vond ik dat Iteke Weeda tijdens de colleges niet echt openstond voor discussie, dat moest je echt afdwingen."

Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur:

"De universiteit moet een liberale houding hebben. Ik kan mij de ergernis van sommige wetenschappers wel voorstellen, maar ik zie zoiets als illustratie bij een bepaalde vorm van denken. Ik denk dat onze studenten wijs genoeg zijn om dit te plaatsen." | L.M.