Nieuws - 19 september 2002

Wetenschapswinkel vreest voor voortbestaan

Wetenschapswinkel vreest voor voortbestaan

De wetenschapswinkel is bang dat de herijkingsplannen voor het bestuurscentrum een definitief einde maken aan het onderzoek dat de wetenschapswinkel nu verricht voor minder draagkrachtige organisaties. Alhoewel de Kenniseenheden de keuze hebben de activiteiten van de Wetenschapswinkel over te nemen is er nog geen duidelijk plan voor de decentralisatie.

"Ik ben bang dat dit het einde van de Wetenschapswinkel betekent," zegt ir. Maria Litjens, co?rdinator van de Wetenschapswinkel. "Het is onmogelijk om binnen drie maanden iets nieuws van de grond te krijgen." Litjens begrijpt niet hoe de Raad van Bestuur tot het besluit om de Wetenschapswinkel centraal op te heffen is gekomen. Vorig jaar kreeg de wetenschapswinkel juist extra geld omdat het bestuur zei dat het veel belang hechtte aan het werk van de Wetenschapswinkel.

De komende jaren zouden de DLO-instituten en het Praktijkonderzoek steeds meer onderzoek voor de Wetenschapswinkel moeten gaan uitvoeren. Het plan hield ook in dat de kenniseenheden steeds meer eigen investeringen in het type onderzoek zouden doen. "De kenniseenheden moeten minimaal 0,1 promille van de omzet aan Wetenschapswinkel onderzoek uitgeven," vertelt Litjens. Verder waren er drie jaar uitgetrokken om een gedeeltelijke decentralisatie van de formatie Wetenschapswinkel tot stand te brengen. "Er zou tijdelijk extra geld en extra personeel beschikbaar zijn voor het decentralisatietraject," zegt Litjens. "Maar nu moet de Wetenschapswinkel al binnen 3 maanden centraal helemaal zijn opgeheven." Maar voor decentrale wetenschapswinkels zijn nog geen plannen. Litjens: "In huidige rapportages van de Kenniseenheden wordt de Wetenschapswinkel nog helemaal niet genoemd."

Volgens drs Wallie Hoogendoorn-Beks, directeur management van de Kenniseenheid Groene Ruimte, hebben de kenniseenheden aan het eind van de maand overleg over de Wetenschapswinkel. Tijdens dit overleg zal bekeken worden of de decentralisatie binnen 3 maanden mogelijk is. Hoogendoorn-Beks houdt een slag om de arm. "Ik weet wel dat het besluit in het herijkingsplan is opgenomen, maar aan het eind van de maand zal bekeken worden of het haalbaar is." | L.M.