Nieuws - 1 januari 1970

'Wetenschapper moet aan patent'

Onderzoekers die een octrooi aanvragen, moeten een deel van de eventuele opbrengst krijgen. Dan zal het aantal octrooien van Nederlandse universiteiten toenemen en de economie harder groeien, verwacht het Centraal Planbureau.

Dat staat in een CPB-document over de uitwisseling van kennis tussen de universiteit en het bedrijfsleven. 'In de praktijk blijkt dat onderzoekers niet of nauwelijks worden geprikkeld om hun werk naar de markt te brengen, terwijl zij sterke prikkels ervaren om te publiceren en onderwijs te geven', schrijft het CPB.
Voor sommigen is de aanbeveling van het CPB oud nieuws. Vorig jaar zei het Platform Universitair Octrooibeleid ongeveer hetzelfde. Maar dat pleidooi kreeg niet overal gehoor. De vaak genoemde nadelen die aan ondernemingslust van wetenschappers verbonden zouden zijn, zoals vertraging bij het publiceren en een verwaarlozing van fundamenteel onderzoek, ‘krijgen in de praktijk echter geen robuuste empirische steun’, aldus het CPB. Er dreigt volgens het planbureau dus geen gevaar voor de wetenschap.
Een andere barrière tussen de universiteit en het bedrijfsleven is het gebrek aan ‘absorptiecapaciteit’ van bedrijven. Wie van wetenschap geen kaas heeft gegeten, kan de waarde van kennis maar moeilijk inschatten. Datzelfde geldt ook voor de kapitaalmarkt. Bedrijven krijgen minder snel krediet als ze riskante R&D-investeringen willen doen, terwijl die veel kunnen opleveren. De overheid zou daar wellicht een rol kunnen spelen, denkt het CPB. / HOP