Nieuws - 29 november 2001

Werkplek: Nat lab Huishoudstudies

Werkplek: Nat lab Huishoudstudies

In het natte lab van de leerstoelgroep Consumententechnologie en productgebruik staat een hele batterij wasmachines. Studenten doen er onder andere was- en droogproeven tijdens hun practica en onderzoekers van binnen en buiten de universiteit maken er gebruik van.

Het bijzondere aan deze wasmachines is dat het waterverbruik en elektriciteitsverbruik is te meten en in te stellen. Bovendien is er water beschikbaar van verschillende hardheden en temperaturen. Het is ook mogelijk het afvalwater op te vangen en te recyclen. De vraag is: hoe ver kun je het water- en energieverbruik terugschroeven zodat de was nog wel schoon is?

En wat is schoon, dat is ook de vraag, zegt ir Carja Butijn, beheerder van het lab. "Wat vindt de consument nog acceptabel? Het komt bijvoorbeeld voor dat de was aantoonbaar vuiler is, maar mensen zien het niet altijd. We zijn veel in het veld bezig en we werken met panels: zie je, voel je, ruik je het verschil?"

Dezelfde vraag geldt ook bij hergebruik van douchewater. Butijn: "We vangen het water op dat van mensen afkomt en vragen consumenten hun mening. Dan kom je bij geuren uit. Daar zit een grens aan wat mensen acceptabel vinden."

Hergebruik van water uit het huishouden gebeurt getrapt. Het schoonste water wordt gebruikt voor die dingen die het schoonst moeten gebeuren. Afwas- en douchewater wordt hoogstens gebruikt voor doorspoelen van het toilet en toiletwater moet echt naar het riool.

Behalve wasmachines en afwasmachines, staan er ook kooktoestellen in het natte lab, zoals inductieplaten en stoomovens. Verder is er een hoek voor chemische proeven, bijvoorbeeld om vitaminegehalten te bepalen. Maar het meeste voedingsonderzoek gebeurt een verdieping hoger, in het voedingslab. | M.H., foto G.A.