Wetenschap - 1 januari 1970

Werkplek: Experimentele zoölogie, Zodiac, Wageningen

Werkplek: Experimentele zoölogie, Zodiac, Wageningen


Er is net een witte kip geslacht voor het bijzondere experiment van ir Coen
Elemans en zijn assistent Michiel Hendriks. Uit de luchtpijp van de kip
hebben ze de syrinx, waarmee een vogel geluid produceert, netjes
weggesneden. De spieren ervan zijn nodig voor het promotieonderzoek van
Elemans. ,,Kortgezegd onderzoek ik hoe vogels zingen, daar is helemaal nog
niet het fijne van bekend.’’ De kip is overigens volgens het protocol
geslacht voor de wetenschap, zoals Hendriks beaamt. De vijfdejaars student
Biologie werkt voor zijn afstudeervak zes maanden met Elemans. ,,En ik vind
het hartstikke leuk, al realiseerde ik van te voren niet helemaal wat er
allemaal bij komt kijken. Zoals nagaan wat toegestaan is om zo’n vogel te
gebruiken, en welk gas voor ons onderzoek handig is. En het bedenken hoe je
de proef optimaliseert, welke elektroden je gebruikt enzovoort.’’ Vol
enthousiasme bekijkt het tweetal de onderzoeksobjecten. ,,Kijk, het leeft
nog steeds’’’. In schalen met hopelijk het juiste fysiologisch vloeistof
drijven de studieobjecten voorzien van zuurstof. Elemans en Hendriks moeten
wel overwerken doordat de verkeerde elektroden zijn gebruikt. Nu leeft het
immers nog, zo te zien aan de rode kleur. Elemans: ,,Er is een kip voor
dood, dus moet je alles eruit halen wat erin zit op een experimenteerdag.’’
Hoe wordt er precies gemeten en wat komt er eigenlijk uit? ,,Dat mag niet
naar buiten, dus dat wordt nog even niet verklapt.’’ Het tweetal werkt met
allerlei apparatuur in een wel erg kleine ruimte. Elemans grapt dat ze
elkaar dan ook wel eens slaan. ,,Maar het is nu eenmaal de enige
gefundeerde ruimte die over is, zodat we gevrijwaard van trillingen onze
metingen kunnen doen. Je moet er toch niet aan denken dat er een
vrachtwagen langs dendert.’’ |
E.T., Foto G.A.