Nieuws - 1 januari 1970

Werkgroep regelgeving veehouderij

Werkgroep regelgeving veehouderij

Werkgroep regelgeving veehouderij

Naar aanleiding van het nationaal debat intensieve veehouderij heeft de
Raad van Bestuur, in overleg met de directieraden van de betrokken
kenniseenheden en in overleg met het ministerie van LNV, besloten om een
werkgroep Regelgeving Veehouderij in te stellen. De werkgroep wordt geleid
door prof. Leo den Hartog en rapporteert rechtstreeks aan de (voorzitter
van de) Raad van Bestuur.
De werkgroep zal nagaan in hoeverre het woud aan regels en wetten rondom de
diverse schakels in de veehouderijkolom een belemmering vormt voor de
ontwikkeling en de vernieuwing van een sector met toekomstperspectief. De
ambitie van de werkgroep is om, waar mogelijk, te komen tot een top tien
van belangrijkste (juridische) belemmeringen.
De resultaten van de werkgroep kunnen medio februari 2004 worden verwacht.
Leden van de werkgroep zijn: Leo den Hartog (voorzitter), Ina Enting
(secretaris), Carel de Vries, Tia Hermans, Gé Backus, Simon Vink
(communicatie adviseur).
De werkgroep nodigt de leden van de Wageningen UR gemeenschap gaarne uit om
ideeën, tips en reacties met haar te delen. Dat kan via de e-mail:
ina.enting@wur.nl.