Nieuws - 6 juli 2020

Werkgevers willen een rondweg

tekst:
Roelof Kleis

Om het fileleed aan te pakken kiezen Wageningse werkgevers voor een rondweg om de campus. WUR conformeert zich, met bedenkingen.

© Roelof Kleis

Een nieuwe weg om de campus lost volgens de ondernemersverenigingen WOC en W12 (de grote werkgevers, waaronder WUR) het beste de huidige en toekomstige bereikbaarheidsproblemen op. Dat stellen beide clubs in een gezamenlijke reactie op het milieu-effectrapport dat is gemaakt over de mogelijke oplossingen voor de verkeersdrukte rondom de campus.

Veiliger
In de mer-rapportage zijn de omgevingseffecten van diverse varianten van een rondweg afgezet tegen die van het opknappen van de bestaande route Mansholtlaan/Nijenoordallee. Hoewel de verschillen klein zijn, valt de vergelijking volgens de ondernemers in het voordeel van een rondweg uit. Zo’n nieuwe weg zorgt voor een betere doorstroming en is veiliger voor de fietsers naar de campus.

varianten rondweg.jpg

WUR conformeert zich als grootste werkgever van de W12 aan de keuze voor een rondweg, maar plaatst wel forse kanttekeningen. Een rondweg gaat ten koste van grond voor proefvelden. Volgens berekening van WUR is het verlies minstens 10-12 hectare aan grond. Daarnaast wordt in een aantal gebouwen onderzoek gestoord of zelfs onmogelijk. Een rondweg gaat sowieso ten koste van het gebruik van één stal van gebouw Carus. 

Van de verschillende onderzochte routes over de campus komt de zogeheten variant-1 het dichtst bij wat de werkgevers willen. Dit traject ligt zo ver mogelijk van de WUR-gebouwen, loopt dicht langs woonwijk Noordwest en sluit ten westen van Dijkgraaf-flat aan op de Nijenoordallee. Op details zou die route volgens WUR overigens nog beter kunnen, met minder verlies van proefvelden.

Scheiding
Het alternatief voor een rondweg betekent dat er extra rijbanen moeten komen op de Nijenoordallee. Dat zorgt volgens de ondernemers voor een nog grotere scheiding tussen de stad en de campus dan nu en is ‘daarom een slecht alternatief en niet aantrekkelijk vanuit stedenbouwkundig oogpunt’. Zo’n brede weg maakt bovendien de aanleg van een (dure) tunnel nodig voor fietsverkeer naar de campus.  

Belanghebbenden hebben nog tot halverwege deze maand de tijd om hun voorkeur voor een oplossing van de bereikbaarheid van de stad kenbaar te maken aan de provincie. Gedeputeerde Staten kiezen na de zomer, waarna Provinciale Staten uiteindelijk de knoop doorhakken. Een nieuwe weg zal op zijn vroegst pas in 2023 in gebruik worden genomen.