Nieuws - 15 december 2011

Wereldklasse

Soms lijkt het wel of internationale studenten in Wageningen niets anders te wachten staat dan moeizame huisvesting in primitieve accommodaties. Mis.

27-Hoekelem.jpg
Dat Wageningen voor haar gasten ook een glamorous side heeft, bewees het internationale gala op 3 december. Het feest was een gezamenlijk evenement van IxESN en ISOW, en onder meer bedoeld om afscheid te nemen van de studenten die in december terugkeren naar huis. Op het gala waren kleurrijke uitdossingen van over de hele wereld te zien. Als hoogtepunt gold de French dance, een dans waarbij Franse studenten zittend op de grond iemand op handen droegen.