Nieuws - 22 november 2018

Weinig klachten van studenten over nieuw lesrooster

tekst:
Albert Sikkema

De 12 duizend studenten aan Wageningen University hebben relatief weinig te klagen over het nieuwe Extended Daytime Schedule. Het meldpunt van studentenpartij Veste ontving de afgelopen drie maanden 50 klachten.

©Guy Ackermans

De plannen voor het nieuwe lesrooster maakten de laatste jaren veel los in de studentengemeenschap. De studentenpartijen in de WUR Council hebben zich tot vlak voor de invoering, afgelopen september, tegen het rooster verzet. Nu het eenmaal zover is, blijken studenten echter niet massaal te klagen over het rooster.

Pauzes
De meeste van de 50 klachten werden in september ingediend, aan het begin van het collegejaar. Studenten klagen vooral over het grote gat tussen ochtend- en middagcolleges. Dat is met name vervelend voor studenten zonder kamer, die op en neer moeten reizen naar de campus. Voor hen zijn er in deze lange pauzes niet altijd genoeg zitplaatsen in de bibliotheek of in de kantines. Dit probleem was er voor de invoering van het verlengde lesrooster ook al, maar lijkt wel groter geworden, zeggen Aniek de Winter en Leonie Braks van Veste. Zij beheren het infopunt van Veste over het lesrooster.

Niet op tijd
Een tweede veelgehoorde klacht is dat docenten hun college niet altijd op tijd af krijgen, nu het lesuur is ingekort van 45 naar 40 minuten. Daardoor zijn de pauzes tussen de collegeblokken korter, met als gevolg dat de studenten zich minder goed kunnen concentreren, zo geven sommigen aan. Veste heeft deze klachten onder de aandacht gebracht van de afdeling Education & Student Affairs (ESA) van WUR.

Contact point
De studentenverenigingen hebben er moeite mee dat er in het nieuwe lesrooster nauwelijks nog een gemeenschappelijke middagpauze is waarin studenten bijvoorbeeld kunnen vergaderen. Maar hierover zijn vrijwel geen klachten binnengekomen, zeggen De Winter en Braks. Ze denken dat het aantal klachten een goede indicatie is van wat er speelt onder de studenten. ‘We praten ook met studenten en de verenigingen over het rooster’, zegt Braks. Klachten kunnen het hele jaar door nog gemeld worden bij het EDS contact point op de website van Veste.

Docent
Of Wageningse docenten problemen ervaren met het lesrooster, moet de komende maand blijken. ESA bereidt een enquête voor. ESA gaat bovendien na iedere lesperiode een analyse uitvoeren naar de effecten van het Extended Daytime Schedule. Aan de hand daarvan zal de WUR Council na afloop van dit studiejaar het rooster evalueren.