Nieuws - 7 juni 2007

Weidegang beter voor het milieu?

Weidegang is niet alleen goed voor de koe, maar ook voor het milieu. Dat meldde CLM vorige week. Het adviesbureau voor landbouw en milieu komt tot die conclusie op basis van berekeningen van Alterra en de Animal Sciences Group. Ten onrechte, zegt René Schils van Alterra. Wageningse wetenschappers zijn te voorzichtig, repliceert Frits van der Schans van CLM.

196_opinie_0.jpg
René Schils, onderzoeker bij Alterra, is weidegang dan niet gunstig voor het milieu?
‘Op dit moment ligt het nog volledig open of de uitstoot van broeikasgassen gunstiger is bij weidegang of bij opstallen. Wij pretenderen niet dat we het juiste antwoord hebben. Maar het lijkt dat de balans eerder nadelig is voor weidegang dan voordelig. Er is nog geen wetenschappelijke studie beschikbaar waarop een advies van beweiding voor beperking van emissies van broeikasgassen kan worden gebaseerd.’

Frits van der Schans van CLM, jullie kunnen kennelijk niet goed rekenen?
‘Of wij kunnen sneller rekenen, misschien wel té snel. Wij zijn uitgegaan van de rekenregels en parameters die Alterra gebruikt. De verschillen tussen weidegang en opstallen zijn niet groot. Maar het gebruik van spaarlampen scheelt ook maar één procent. We moeten elke maatregel gebruiken die kan bijdragen de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Weidegang in veenweidegebieden is ongunstiger voor de uitstoot van broeikasgassen dan opstallen. Maar op zand en klei is in het algemeen de uitstoot bij weidegang lager, al kun je ook daar wel weer bedrijven vinden waar dat niet opgaat.
Het klopt dat het uiteindelijke wetenschappelijke bewijs ontbreekt, maar de vraag is of dat er ooit komt, want je kunt niet bij elk bedrijf een metertje neerzetten. Ik vind dat Alterra wel wat meer zou mogen durven. Mede gezien het wetenschappelijke belang zouden ze bij Alterra wel iets fermere uitspraken mogen doen als het gaat om het klimaat.’