Nieuws - 4 maart 2010

Wéér Aalt. Herbenoeming bestuursvoorzitter een goede keus?

Ondanks een negatief advies van de medezeggenschap is Aalt Dijkhuiizen voor een derde termijn benoemd als bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Wel moet een hij een deel van zijn bonus inleveren en krijgt hij een aantal verbeterpunten mee. Is het een verstandige stap om Dijkhuizen opnieuw te benoemen?

22-Aalt-Dijkhuizen-GA-6961.jpg
Henk Siepel, hoofd centrum ecosystemen Alterra en Wageningen Universiteit:
'Als je kijkt naar de feiten heeft Dijkhuizen veel goed gedaan voor Wageningen UR. Studentaantallen zijn toegenomen en Wageningen heeft een duidelijke plaats in de wereld. Ook heeft hij de bezuinigingen rond DLO goed opgelost en we hebben nu een ambitieus nieuwbouwprogramma. Dit zijn allemaal dingen die beeldbepalend zijn voor de buitenwereld. Met Dijkhuizen weet je wat je hebt; dat moet je nog maar zien als je een nieuwe bestuurder aanstelt. We staan voor een aantal belangrijke beslissingen, onder meer het nieuwe leerstoelenplan en de strategie voor DLO, en dan heb je meer baat bij continuïteit. Ik hoop wel dat hij nog voldoende zin en energie heeft om er nog eens vier jaar tegenaan te gaan.
'Ik vind het terecht dat bonussen maatschappelijk onder vuur liggen. Ik heb er geen problemen mee als iemand bij veel verantwoordelijkheden wat boven de Balkenende-norm uitkomt, maar het moet niet excessief zijn. Ik vind het salaris van Dijkhuizen hoog, maar ik vind het moeilijk te bepalen of het excessief is. Het is in ieder geval lekker verdiend.'
Rijkelt Beumer, hoofddocent leerstoelgroep  Levensmiddelenmicrobiologie:
'De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt tweemaal benoemd, dat is de regel; daarna moet hij weg zijn. Een derde termijn is alleen gerechtvaardigd als er een grote delegatie personeel bij het hoofdgebouw demonstreert met spandoeken 'Aalt moet blijven'. Dat de medezeggenschapsraad negatief heeft geadviseerd over een derde termijn zegt genoeg. Dat er ook nog verbeterpunten naar voren komen, zou reden genoeg moeten zijn voor Dijkhuizen om niet voor die derde termijn te gaan. Kennelijk waren de eerste vier jaar goed, de tweede vier jaar waren minder, want er waren verbeterpunten. Iemand die over zijn top heen is, moet je dus niet voor nog een derde termijn aanstellen.
'Het feit dat Dijkhuizen het salaris van twee hoogleraren verdient, is belachelijk. Wat mij betreft, zou zijn salaris maximaal iets boven de Balkenende-norm moeten liggen. Dat hij ook nog een bonus krijgt, is te gek voor woorden. Hij wordt voor zijn werk betaald, en dat is  in mijn optiek twee keer te veel. Een bonus terwijl er ook verbeterpunten zijn, is dan niet op zijn plaats. Daarnaast zou die bonus ten goede moeten komen aan de universiteit, net zoals de Teacher of the Year de bonus weer in zijn onderwijs stopt.'
Frans Kok, hoogleraar Voeding en Gezondheid:
'Het is niet erg gebruikelijk een bestuurder een derde termijn te geven. Maar er hangen donkere bezuinigingswolken boven Wageningen en Dijkhuizen heeft met Focus 2006 bewezen hiermee om te kunnen gaan. Wageningen staat goed op de kaart: meer studenten en het imago is verbeterd. Dat hebben we met zijn allen gedaan, maar het is een pluspunt voor de Raad van Bestuur.
'We moeten oppassen voor te veel sturing en controle, dat neemt de spirit weg. Dijkhuizen zou nog meer kunnen inzetten op inspireren en strategie. Volgens mij heeft Aalt dat in zich. Hij heeft visie, is charismatisch en communicatief sterk. Een belangrijk punt voor mij is dat de universiteit meer betrokken gaat worden bij de besluitvorming in de concernraad. We moeten groeien naar een derdegeneratie-universiteit: een flexibele organisatie die volop de mogelijkheden benut voor het ontwikkelen en vermarkten van kennis. 
'Het salaris van Dijkhuizen vind ik niet in overeenstemming met de verantwoordelijkheden en de risico's verbonden aan de functie. Dat hij ook DLO onder zich heeft, is onvoldoende reden voor een dermate hoge beloning. DLO haalt net als de universiteit de financiering vooral bij ministeries en de EU, en nog maar weinig uit de commerciële markt. Er is maar weinig verschil in de wijze waarop beide instellingen worden gemanaged. De interne en externe beeldvorming bij de hoogte van het salaris luistert nauw.'
Suzanna van der Meer, lid PSF en Centraal Medezeggenschapsoverleg:
'Het is schandalig dat de Raad van Toezicht haar werk niet doet en iemand herbenoemt die zo slecht wordt geaccepteerd door medewerkers en studenten. Dijkhuizen zet Wageningen UR neer als een internationale universiteit, maar voelt zich verder niet verantwoordelijk voor de consequenties. Zo weigert hij beleidsstukken te vertalen in het Engels omdat daar geen geld voor zou zijn. Hij denkt alleen in imago en cijfers en vergeet de mens achter die cijfers.
'Het door Dijkhuizen gepromote marktgerichte onderzoek gaat ten koste van onafhankelijk onderzoek. Onderzoek zou zich moeten richten op het achterhalen van de werkelijkheid en niet op waar de grootste geldpot is te vinden.
'Zijn salaris is schandalig hoog, dat is niet te verantwoorden. Die korting op zijn bonus vind ik hypocriet. Wat maakt dat nog uit op zo'n enorm bedrag? Dat de Raad van Toezicht verbeterpunten met Aalt gaat bespreken zal logischerwijs geen vruchten afwerpen. Als hij niet uit zichzelf de medezeggenschap waardeert en kritiek tolereert, lijkt het mij weinig zinvol dit van bovenaf op te leggen. Al zou zijn gevoel voor hiërarchie hier nog wel eens gunstig kunnen uitpakken.'
Cees van Dijk, voorzitter Centraal Medezeggenschapsoverleg:
'Het Centraal Medezeggenschapsoverleg vindt dat de voorzitter van de Raad van Bestuur niet langer dan twee termijnen kan aanblijven. Daar sta ik zelf ook achter. In de loop der tijd raakt de chemie uitgewerkt en nemen irritaties en spanningen. Het Medezeggensachapsoverleg heeft de minister van LNV in een brief geadviseerd dat de voorzitter van de Raad van Bestuur maximaal twee termijnen zou mogen blijven zitten. In dezelfde brief adviseert dit orgaan dat het salaris overeenkomstig de Balkenende-norm zou moeten zijn. Dat heeft niet geholpen. Wel is er iets aan de bonus gedaan; je moet ergens beginnen.
'Als de Raad van Toezicht hem voor nog een termijn wil hebben, ziet die blijkbaar kwaliteiten die in een periode van verwachte bezuinigen van pas komen. Dit geeft Dijkuizen een onderhandelingspositie. De afgelopen reorganisatieronde bij Wageningen UR is inderdaad redelijk goed verlopen. Het zal moeten blijken of de door de medezeggenschap aangevoerde verbeterpunten positief zullen uitwerken. Feit is dat Aalt Dijkhuizen is herbenoemd;  hij blijft voorzitter van de Raad van Bestuur. Je moet komende zaken nu op inhoudelijke aspecten beoordelen.'