Nieuws - 17 augustus 2001

Wb voorspelt de toekomst

Wb voorspelt de toekomst

E?n op vijf AID-lopers wordt rijk

Vroeger was het nog voorbehouden aan koffiedikkijkers, sterrenwichelaars en ingewandenlezers, maar tegenwoordig heb je er geen leeggedronken koffiekopjes of sterrenhemel meer voor nodig. Nu staat de toekomst in statistieken, rapporten en nota's. Wb begroef zich in de documenten. Om jou je toekomst te voorspellen.

Hard werken

Uitslapen tot twee uur in de middag. Frequente excursies naar het dranklokaal. Avonden zappend voor de buis. Het onderhouden van ranzige intermenselijke communicaties via het internet. Had je zoiets voor ogen toen je in Wageningen ging studeren? Dan hebben we slecht nieuws voor je. Wageningers hebben weinig tijd naast hun studie. Wageningse studenten studeren het hardst van allemaal. 37 uur besteden ze wekelijks aan hun studie: bijna tien uur meer dan andere studenten. Vooral in je colleges, practica, stages en scripties zal veel tijd gaan zitten. In zelfstudie niet. Zeker niet als je wat verder in je studie bent. Van alle Nederlandse ouderejaars zitten de Wageningers het minst vaak boven hun boeken. Ze leren gewoon effici?nter.

Wonen bij de SSHW

Gedurende je studietijd wordt de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) waarschijnlijk je huisbaas. Zeventig tot tachtig procent van de Wageningse studenten huurt bij de SSHW een woning. Nog geen kamer? In december is iedereen voorzien, blijkt uit de statistieken. Meestal beginnen huurders van de stichting met een kamer met gemeenschappelijke voorzieningen. Na enkele jaren verruilen steeds meer studenten die voor een wat rianter huisvesting. De SSHW wil graag meer studenten aan zich binden en bouwt daarom meer van zulke volwassen wooneenheden.

Buitenland

Waarschijnlijk ga je tijdens je studie, voor een stage of een afstudeervak, naar het buitenland. Zestig procent van de Wageningse ingenieurs heeft buitenlandervaring. Voor 'de' Nederlandse student is dat veertig procent.

Geld

Je zult tijdens je studie minder geld te besteden hebben dan anders studenten. Ongeveer 1100 gulden per maand. Driehonderd gulden minder dan economiestudenten, de kapitalisten onder de Nederlandse studenten. Waarschijnlijk komt dat omdat Wageningers niet meedoen aan de trend onder studenten om uitgebreide bijbaantjes te hebben. Wel doen ze vaker dan andere studenten onbetaald werk.

Blijven geloven

Als je gelooft, blijf je geloven. Hoewel veel Wageningers leren hoe ze DNA moeten modificeren, hoe evolutie werkt of hoe ze de grens tussen de soorten kunnen overschrijden, komt geloofsafval hier om de ??n of andere reden weinig voor. Sterker: een aantal leidende grootheden in de genetica die zijn verbonden aan Wageningen Universiteit staat bekend als belijdend christen.

Snel klaar

Over 5,5 jaar zit je studie er op en ben je ingenieur. Dat is vrij snel. Wageningers halen bovengemiddeld veel studiepunten binnen en gaan daarom uitzonderlijk snel door hun studie. Iets meer dan vijf jaar hebben ze nodig. Alleen studenten in de sociale wetenschappen gaan sneller dan de Wageningers.

Geen branie maar hersens

Als je bent afgestudeerd, heb je snel werk. Bijna net zo snel als de studenten van de technische universiteiten. Hoewel bedrijven en instellingen graag Wageningers willen, zit een bliksemcarri?re er niet in. Je startsalaris van iets meer dan vierduizend gulden bruto is beduidend minder dan dat van je vrienden die elders hebben gestudeerd. Van alle academici krijgen Wageningers in hun eerste baan ongeveer het slechtst betaald. Alleen de pechvogels die taalwetenschappen hebben gestudeerd, doen het nog slechter. Dat komt waarschijnlijk doordat Wageningse ingenieurs experts zijn en geen managers. Wageningers hebben ergens verstand van en willen met die expertise hun brood verdienen. Ze hebben niet geleerd om over anderen de baas te spelen. In onze samenleving is dat helaas vaak d? manier om een indrukwekkend inkomen binnen te halen.

Succes en status

Toch zullen statistisch gezien twee leden van je groepje rijk worden. Hou ze dus te vriend. Vijftien jaar nadat ze hun bul hebben opgehaald, verdient twintig procent van de Wageningse ingenieurs twee ton of meer. De grootste groep supermanagers met Wageningse wortels werkt in de traditionele agro- en foodsector. De grote levensmiddelenconcerns, de bovenste regionen van de groene belangenorganisaties en de groene ministeries zitten vol Wageningers.

Niet landbouw

De kans dat je in de landbouw terechtkomt, is niet zo groot meer. Dertig jaar geleden belandden de meeste Wageningers nog in het landbouwonderzoek of -onderwijs. Nu is milieu net zo'n belangrijke sector als landbouw geworden, en vinden steeds meer ingenieurs emplooi in weer andere sectoren. In opmars zijn bijvoorbeeld ingenieursbureaus, waarin steeds meer Wageningers als adviseur werken. Daarnaast vind je Wageningers in het sociaal werk, de journalistiek, de sport, de uitgeverswereld, de directie van recreatieparken, reisbureaus - overal. Het grillige verloop van de carri?re is een handelsmerk van de Wageningse ingenieur. | W.K.