Nieuws - 1 januari 1970

Wb is informatief, maar de lezer vraagt om meer

Wb is informatief, maar de lezer vraagt om meer

Wb is informatief, maar de lezer vraagt om meer

Wb, het weekblad voor Wageningen UR, voorziet de lezers van veel informatie over LUW, DLO en - in mindere mate - het praktijkonderzoek. Maar nogal wat lezers missen de duiding van die informatie voor hun eigen werk en vragen om meer opinie om zich een mening over de informatie te vormen. Dat blijkt uit het lezersonderzoek van Wb, dat op 7 juni werd gepresenteerd


Drie maanden na de introductie van Wb vroegen twee studenten Consumentenstudies van hogeschool Diedenoort, Yvonne van Nispen en Zarina Sadal, de Wb-lezers om hun mening over het nieuwe blad via een enqu352te. Vijfhonderd studenten en medewerkers van LUW, DLO en praktijkonderzoek, qua verhouding overeenkomend met hun aandeel binnen de totale lezersgroep, vulden een enqu352teformulier in. De verdeling over de verschillende doelgroepen was representatief, zodat de redactie zich nu een algemeen oordeel kan vormen over de wensen en meningen van de Wb-lezer

De lezers besteden gemiddeld een kwartier per week aan het lezen van Wb. Alle lezers slaan de nieuwspagina's voor in de krant en de wetenschapspagina's open. Daarnaast lezen studenten en LUW-medewerkers de onderwijspagina, terwijl de DLO'ers en praktijkonderzoekers de marktpagina doornemen. De WUR-lezers vinden de berichten duidelijk en de juiste lengte hebben. Ze geven het blad het eindcijfer 7. De LUW-medewerkers zijn het meest positief (7,3), gevolgd door de externe abonnees (7,2), de studenten (7,0) en de DLO-medewerkers (6,9). De medewerkers van het praktijkonderzoek zijn verreweg het minst positief (6,2)

De praktijkonderzoekers herkennen zich duidelijk nog niet in Wb. Ze vinden dat ze onvoldoende aan bod komen in het blad en missen met name nieuws over reorganisaties en onderzoeksresultaten bij de proefstations. Als gevolg zijn ze het meest kritisch over de drie functies van Wb: de informerende, opiniƫrende en bindende functie (zie tabellen). De Wb-redactie is er nog niet in geslaagd deze nieuwe lezersgroep aan zich te binden, concluderen de Diedenoort-studenten

De meeste lezers zijn tamelijk neutraal of Wb voldoende opinies geeft. Enkele lezers merken op dat de meningen van lezers sterker naar voren gebracht moeten worden en dat Wb kritischer moet schrijven. Tijdens het tweede deel van het onderzoek, waarin kleine groepen lezers het blad bespraken, kwam naar voren dat de lezers meer willen lezen over de consequenties van besluiten en ontwikkelingen voor hun werk en positie

Over de doelstelling dat Wb de integratie van LUW, DLO en praktijkonderzoek bevordert, zijn de lezers het minst positief. Opmerkelijk is overigens dat zoveel lezers duidelijk behoefte hebben aan die integratie binnen Wageningen UR. De jonge organisatie leeft kennelijk

Enkele studenten geven aan dat Wb niet meer hun studentenblad is, terwijl enkele DLO- en praktijkonderzoekers te weinig over hun instituut lezen om zich bij het blad betrokken te voelen. De lezersgroepen geven als suggestie mee dat Wb vaker de zienswijzen over een bepaald onderwerp van studenten, LUW-, DLO- en praktijkonderzoekers bij elkaar moet brengen

Verder hebben de lezers nog veel wensen. Ze willen bijvoorbeeld meer lezen over onderzoeksresultaten en willen meer informatie over relevante Internetsites. De studenten willen meer lezen over stages en arbeidsmarkt. Daarnaast adviseren de onderzoekers van Diedenoort de redactie op een Internetsite stellingen over actuele kwesties te publiceren, waarop de lezers kunnen reageren, om de opinievorming in Wageningen UR te versterken. Ook adviseren ze de redactie de leesbaarheid van het blad te vergroten door een beter gebruik van kleurencombinaties en meer plaatjes, grafieken en cartoons. A.S

De lezer heeft altijd gelijk

Vijfhonderd mensen hebben de moeite genomen om een enqu352te van Wb in te vullen en dertig van die respondenten hebben hun oordelen toegelicht in zogenaamde focusgroepen. Dat heet een lezersonderzoek. We extrapoleren dat voor het gemak, en gelukkig bleek dat statistisch verantwoord, tot het oordeel van de lezers. Wij weten dus nu wat u wilt. De onderzoekers onder u weten dan: negeer de cijfers achter de komma en concentreer je op de tendens

De tendens is niet dat Wb een 7 krijgt van zijn lezers, hoewel we daar bij zo'n nieuw blad best tevreden mee zijn. De voorgangers WUB en Agrion kregen ook een 7, dus niets nieuws onder zon. Dat lezers meer willen lezen over van alles en nog wat in de beperkte tijd die ze beschikbaar hebben, is ook niet nieuw. Die beperkte tijd is de reden dat Wb veel korte, informerende berichten brengt. En de lezer zegt nu: je informeert goed, de berichten zijn op lengte. Zo helpt een lezersonderzoek de redactie om de werking van het blad onder de lezers te evalueren. Opmerkelijk is ook dat onze lezer, toch meestal hoogopgeleiden, vrolijk mee doen aan de ontlezende samenleving. Meer plaatjes, foto's en grafieken moeten de immer knagende informatiehonger als snelle snacks stillen

Dit blad is vorig jaar in korte tijd uit de grond gestampt en voortdurend legt de redactie het resultaat intern op de pijnbank. En de lezer mag erop rekenen dat wij onze eigen strengste critici zijn. Tegelijkertijd moet de redactie oppassen haar eigen wensen en ideeƫn niet te veel te projecteren op die van de lezers. Dit lezersonderzoek geeft prioriteiten en richting aan de eigen redactionele kritiek en voegt nieuwe elementen toe

De redactie kan nu de formule aanpassen en aanscherpen, in vorm, inhoud en onderwerpkeuze. Sommige ingrepen zullen straks het beeld van onze krant veranderen - meer plaatjes en zo - en andere zullen tot uiting komen in schrijfstijl, onderwerpkeuze en redactionele cultuur. Maar sommige zaken kan de redactie niet alleen. Zo zijn al die lezers die meer opinies in het blad willen, van harte uitgenodigd die opinie dan ook te geven. Het blad, uw blad, zal zich verder ontwikkelen, zich verder m362eten ontwikkelen, want de lezers hebben altijd gelijk