Nieuws - 1 januari 1970

Waterzuiveringslab Bennekom gaat dicht

De sectie Milieutechnologie gaat dit najaar haar waterzuiveringslaboratorium in Bennekom sluiten. Hoogleraar milieutechnologie prof. Wim Rulkens schat dat dit een besparing oplevert van 100.000 tot 150.000 euro per jaar.

'Dit is nodig om als leerstoelgroep niet in de rode cijfers te komen', stelt Rulkens. De huisvestingkosten zijn vrij hoog en ook de bewaking van het lab is vrij kostbaar. Er werden regelmatig computers gestolen. Totdat de groep een nieuw laboratorium krijgt op de Born zullen de experimenten worden gedaan in het Biotechnion. Op dit moment werken er nog enkele promovendi in Bennekom. Zij zijn echter niet afhankelijk van de aanvoer van rioolwater uit Bennekom, en kunnen hun proeven voortzetten in het lab op de Dreijen.
Het werken op één locatie op de Born zal de efficiëntie ten goede komen, meent Rulkens. 'Onze analisten, apparatuur en kantine hebben we straks op één plek. En we hoeven niet meer met elk monsterflesje op de fiets naar Bennekom.' Op het nog te bouwen lab op de Born komt er mogelijk wel een pijpleiding naar de rioolwaterzuivering van Bennekom.
Het waterzuiveringslab in Bennekom stamt uit de jaren zeventig. De voormalige hoogleraar prof. Gatze Lettinga ontwikkelde daar zijn anaërobe zuiveringstechnologie die nu over de hele wereld wordt toegepast. De sectie Milieutechnologie wil een afsluitend congres houden naar aanleiding van de sluiting van de proefhal te Bennekom. / HB