Nieuws - 1 januari 1970

Wateropleiding zonder Wageningen

De Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen en Universität Duisburg-Essen (UD-E) starten in september samen een MSc-opleiding Transnational Water Management. Wageningen UR, internationaal onderzoekscentrum op het gebied van waterbeheer, is hierbij niet betrokken. Hogeschool Larenstein was volgens de trekker van de nieuwe opleiding, prof. Toine Smits van de RU, wel een serieuze kandidaat voor samenwerking, maar viel af vanwege de fusie met Wageningen UR.

De hogeschool ligt – in tegenstelling tot Wageningen - in de regio van EUregio Rijn/Waal die het programma sponsort, en bezit GIS-expertise die in Nijmegen en Duisburg ontbreekt. Opleidingsdirecteur land- en watermanagement van Larenstein Jos Wintermans zegt echter dat het twee jaar geleden niet opportuun was om de samenwerking door te zetten vanwege de fusie met Wageningen UR. 'Destijds lag het best lastig om ruimte te krijgen om met Nijmegen in zee te gaan, omdat alle focus lag op de samenwerking met Wageningen.'
De plannen van de RU en UD-E zijn vooral gericht op de Nederlands-Duitse samenwerking. Smits: 'Het contact op de werkvloer tussen Nederland en Duitsland is erg pover. Je kunt wel Nederlanders in Duitsland op cursus sturen, maar het is veel effectiever om Duitse en Nederlandse jongens en meisjes twee jaar met elkaar te laten samenwerken.' In Nijmegen wordt de Stratemakerstoren op de Waalkade voor vijf miljoen euro verbouwd tot watermuseum; Duisburg krijgt een vergelijkbaar centrum. / MW