Nieuws - 18 november 2010

Waterbeheer stoelt op techniek

Technische kennis is ondergesneeuwd in het wateronderwijs, zegt Elgard van Leeuwen, lector Integraal Waterbeheer bij Van Hall Larenstein. Hij is adviseur bij Deltares en geeft ook les aan de Technische Universiteit Delft.

Studenten moeten niet alleen leren enquêteren, maar vooral inzicht en kennis opbouwen over waterbeheer, meent Van Leeuwen.
'De onderwerpen in het waterbeheer zijn aan mode onderhevig. Tien jaar geleden ging het over verdroging, daarvoor over verzuring en nu gaat het over de gevolgen van klimaatverandering. Als opleiding watermanagement moet je niet focussen op die thema's, maar op de achterliggende waterprocessen. Die verouderen niet zo snel. De essentie van waterbeheer is ingrijpen. Om te kunnen ingrijpen, moet je weten hoe het systeem in elkaar zit.
Techniek staat niet tegenover natuur, ze kunnen goed hand in hand gaan. Wanneer je bijvoorbeeld de capaciteit van een gemaal vergroot, kun je de waterstanden in een natuurgebied beter afstemmen op de natuur. Zo ontstaat er ruimte om bepaalde natuurdoeltypen te realiseren.
De eenzijdige oriëntatie op de communicatie- en proceskant van de gebiedsinrichting zie ik niet alleen in Velp, maar ook bij andere wateropleidingen en bij Alterra. Aan de andere kant zijn Wageningse wetenschappers 'geaarder' dan Delftse. Ze kennen de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving veel beter en gaan graag naar buiten. Dat zie je ook bij Land- en watermanagement in Velp, dat is ontstaan vanuit de cultuurtechniek. Die sterke kant moeten we koesteren en daarnaast moeten we een dieper technisch spoor leggen.
Studenten moeten zich niet beperken tot het enquêteren van burgers om meningen te verzamelen. Ze kunnen hun tijd beter besteden aan probleemanalyse en watersysteeminzicht. Als iedereen in projecten de visionair gaat uithangen, moet juist de hbo-ingenieur het hoofd koel houden en zinnige van onzinnige ideeën scheiden. Het spelen van die rol vereist veel exacte en technische kennis.
Soms krijg ik van docenten het verwijt dat ik er een hts van wil maken. Nee, ik wil juist een goed alternatief bieden voor de hts. Ik wil de concurrentieslag aangaan om de mensen die technisch begaafd zijn en zich betrokken voelen bij complexe delta-vraagstukken. Met meer technische kennis kun je met die betrokkenheid echt iets doen.'