Nieuws - 11 januari 2001

Wat voelt een aardappel?

Wat voelt een aardappel?

"Als een aardappel zijn eigen gang kan gaan, kan dat de kans op een schimmelziekte als Phytophthora verkleinen. Maar hoe weet je of een aardappel goed in zijn vel zit?" vraagt ir. Marjolein Hulscher zichzelf af. De onderzoekster van het Louis Bolk Instituut, onderzoeksinstituut voor de biologische landbouw, probeert die vraag beantwoorden door zichzelf te verplaatsen in de aardappel. "We voelen ons in met de aardappel" Zo bepalen onderzoekers in welk teeltsysteem de aardappel zich het lekkerst voelt.

Plant Research International neemt deel aan hetzelfde onderzoekprogramma, zij het op andere deelgebieden. Dr. ir. Ton de Nijs ging mee het veld in tijdens de waarnemingen van het aardappelgevoel. "Het gaat ons om het vergroten van de weerbaarheid van de plant. Wij kijken naar resistentie: hoe lang duurt het voor een soort Phytophthora krijgt. We leggen onze cijfers naast de cijfers van het Louis Bolk instituut, dat zich inleeft in de plant." Hij hoopt dat dat nieuwe inzichten geeft: "Het is zeker zo dat verschillende aardappelsoorten op verschillende manieren groeien. De een lijkt dat volgens een strikt plan te doen, de ander doet maar wat. Zoeken naar nieuwe handvaten voor veredeling kan heel zinvol zijn." | J.T.