Nieuws - 19 augustus 2014

Wat is dat brassen precies?

tekst:
Rob Goossens

Twee leden van Ceres zijn vorige week mishandeld door een Argo-lid nadat ze een een schilderij hadden ‘gebrast’ uit de barruimte van de roeivereniging. Wat is dat eigenlijk voor een gebruik? En hoort geweld bij de traditie van de gezelligheidsverenigingen? Zes vragen over brassen.

Wat is brassen?
Voor traditionele studenten heeft brassen twee betekenissen. De eerste is die van een eregevecht, een heftige stoeipartij, waarbij het er vooral om gaat om elkaars revers en mouwen los te trekken van het jasje. De tweede betekenis is die van het stelen (‘veilig stellen’, zoals de daders het meestal noemen) van belangrijke objecten tussen verenigingen onderling. Vroeger was dat vaak een vaandel of een schild, tegenwoordig kunnen er ook andere objecten onder vallen die een emotionele waarde hebben voor de getroffen vereniging.

Waarom zou je dat doen?
In de traditie wordt een gebrast voorwerp doorgaans ingezet als chantagemiddel. De bestolen vereniging moet dan een ludieke actie uitvoeren om het gebraste voorwerp terug te krijgen. Doorgaans volgt daarna een tegenactie van de getroffen vereniging. Het onderliggende doel zou dan ook zijn om verbroedering tussen de verenigingen te stimuleren.

Zijn er ook spelregels?
Ja, oorspronkelijk er zijn informele regels. Zo dient een actie bijvoorbeeld goedgekeurd te zijn door het bestuur van de uitvoerende vereniging. Het brassen moet snel gemeld worden bij de getroffen vereniging en er moet duidelijk aangegeven worden wat er nodig is om het voorwerp terug te krijgen. Persoonlijke voorwerpen zijn doorgaans taboe en ook vastgespijkerde of anderszins verankerde voorwerpen mogen niet worden meegenomen. Uiteraard mag je het voorwerp niet beschadigen.

Het gaat daarbij om regels tussen corporale verengingen. Is sportvereniging Argo eigenlijk wel een corporale vereniging?
Argo is geen lid van de Algemene Senaten Vergadering (ASV), de officiële koepel voor studentencorpora. Maar net als in andere universiteitssteden bevindt de roeivereniging zich comfortabel binnen de invloedssfeer van het traditionele verenigingsleven. Niet voor niets is Argo 101 jaar geleden ontstaan als onderafdeling van Ceres, de enige corporale vereniging van Wageningen. Gewoontes en tradities spelen ook bij Argo een belangrijke rol. Het fenomeen brassen is de vereniging zeer wel bekend, net als bij een aantal andere studentenverenigingen in Wageningen.

Was het door Ceresleden gestolen schilderij een officiële brasactie?
Moeilijk te zeggen. Het lijkt erop dat de actie ter plekke is bedacht en ad hoc is uitgevoerd. De twee Ceresleden werden bovendien betrapt en leken het voorwerp vooral te willen gebruiken als betaalmiddel voor een paar biertjes. Niet heel corporaal chique allemaal. Desalniettemin geen reden om ze met een metalen zaklamp in het aangezicht te slaan, mogen we daaraan toevoegen.

Loopt brassen vaker uit de hand?
Dat is maar net hoe je het wilt noemen. De laatste heftige brasactie in Wageningen stamt uit 2011. Leden van KSV St Franciscus wisten toen binnen te dringen bij de sociëteit van Ceres. Ze ontvreemdden het schilderij van de godin Ceres en brachten dat naar Javier, de Spaanse stad waar Franciscus Xaverius, de beschermheer van KSV, ooit werd geboren. Leden van Ceres wisten het schilderij daar weer terug te halen. Als wraak bestormden leden van Ceres daarop de sociëteit van KSV en gingen met hun rivalen op de vuist totdat een peloton van vijftien (!) politieagenten een einde maakte aan de schermutselingen. Bij deze actie werden voor zover bekend echter geen wapens gebruikt en vloeide er ook geen serieus bloed.



Foto: Argo in 1934