Nieuws - 19 september 2002

Warme zuivering kan waterverbruik in kartonindustrie terugdringen

Warme zuivering kan waterverbruik in kartonindustrie terugdringen

De papier- en kartonindustrie kan aanzienlijk op watergebruik besparen door het water te zuiveren bij relatief hoge temperaturen. Procestechnoloog ir Jaap Vogelaar ontdekte tijdens zijn promotieonderzoek bij de sectie Milieutechnologie dat die zuiveringsstap het water sneller kan schoonmaken in vergelijking tot de gangbare systemen.

De productie van papier en karton vraag veel water en energie. Voor een ton papier is ongeveer twintig kubieke meter water nodig. In Nederland wordt ongeveer 35 miljoen kubieke meter grondwater ontrokken voor de productie van papier en karton. Om het water- en energiegebruik binnen de perken te houden wordt het water meermalen hergebruikt. Hierbij wordt het water wel in steeds sterkere mate vervuild met allerlei ongewenste stoffen uit het oud-papier, waardoor het productieproces verstoord kan raken en de productkwaliteit minder wordt.

Om een papiermachine optimaal te laten functioneren moet het koude grondwater worden opgewarmd tot ongeveer 55?C. In de gangbare manier om het gebruikte water te zuiveren wordt het water gekoeld tot lauwwarm, waarna bacteri?n organische stoffen eerst in een zuurstofloze omgeving omzetten in biogas, en vervolgens in aanwezigheid van zuurstof de reststoffen oxideren. Vogelaar onderzocht mogelijkheid om deze reststoffen stoffen bij hogere temperaturen uit het water te verwijderen, waardoor het water langer kan worden hergebruikt.

De door Vogelaar ontwikkelde nazuivering blijkt zeer effectief kalk te kunnen verwijderen en stankstoffen te kunnen afbreken. De verwijdering van de restfractie was weliswaar minder dan het traditionele systeem, maar dit levert voor de toepassing in de kartonindustrie waarschijnlijk geen probleem op. Belangrijk voordeel is dat het afvalwater korter in een warme reactor hoeft te blijven en dat de maximale omzettingssnelheid van de verontreinigingen zo=n vijftig procent hoger is dan in een lauwe reactor. Vogelaar voorziet in aangepaste vorm ook toepassingen in de witpapierindustrie, en op termijn in de levensmiddelenindustrie. | G.v.M.

Ir. Jaap Vogelaar promoveert op 4 oktober bij prof. Gatze Lettinga, emeritushoogleraar in de Anaerobe zuiveringstechnologie en hergebruik van afvalstoffen.