Nieuws - 10 oktober 2011

War on Drugs (NL)

Studenten gebruiken hier best weinig drugs heb ik het idee. In andere studentensteden wordt er naar verluidt wat afgesnoven en geslikt. Blowen gebeurt hier met name in de barakken met al die dieren.

Blogger_YK.jpg
De rest zet het gewoon op een zuipen, maar dat is weer een ander verhaal. Een korte rondvraag naar het wietgebruik levert op: 'ik word er zo moe van', 'drink gewoon bier, jonge!', 'dat is voor losers', 'ik heb het één keer gedaan en ik voelde niks' en 'soms een snaakje bij het gamen'. Over harddrugs wordt niet geluld.

Maar goed ook dat het meestal bij een paar keer blijft, denk ik, want ik heb een aantal veelblowers zien afglijden tot apathische suffe zakken die de wereld om hen heen niet meer bij konden benen. Uitzonderingen in het creatieve circuit daargelaten. Ook merkte ik dat ze een beetje achterdochtig in de omgang werden. Zelf haalden ze onderzoek aan dat aantoonde dat wiet geen schadelijke gevolgen heeft. Ik geloofde dat en rookte er eentje mee. De laatste tijd ben ik meer met mijn gezondheid bezig en laat ik de jointjes liggen.

Drugsgebruik is je eigen verantwoordelijkheid en pogingen van overheden om het kunstmatig terug te brengen zijn eigenlijk nooit op iets goeds uitgedraaid. De laatste paar jaar is er in ons zogenaamd liberale landje weer een grootscheepse (maar niet openlijke!) war on drugs gaande: er komen geen coffeeshops meer bij, de paddo is verboden en sinds vrijdag is wiet met meer dan 15 procent THC een harddrug.

Dat laatste biedt ongetwijfeld handvatten voor de verdere inperking van het gedoogbeleid. Directe kritiek: coffeeshops hebben niet de middelen om het THC-gehalte te meten, dus handhaven wordt moeilijk en tijdrovend. Ten tweede: het volume dat wordt gerookt is niet te controleren. De gebruiker rookt nog altijd twee keer de helft en wordt even high (en psychotisch).

Wiet kan wat mij betreft gemist worden, maar deze conservatieve aanpak en de veelbesproken verbiedcultuur is niet de manier. Peace!