Nieuws - 1 januari 1970

Waiboerhoeve krijgt minder gladde stalvloer

Waiboerhoeve krijgt minder gladde stalvloer

Waiboerhoeve krijgt minder gladde stalvloer


Het lagekostenbedrijf van proefstation De Waiboerhoeve heeft een nieuwe
stalvloer. Aanleiding waren problemen met de oude vloer. Koeien gleden
gemakkelijk uit op die vloer en ook de onderhoudskosten waren hoog.

De nieuwe vloer is een hybridevloer, een opvolger van de printvloer. Deze
combineert een dichte vloer voor de mestschuif met een geprofileerde vloer
van kunststof voor het deel waarop het vee staat. Dit deel heeft profiel in
de vorm van een honingraat en geeft mee met het gewicht van de dieren. Zo
krijgen ze beter grip op de gladde stalbodem en glijden ze minder snel uit.
Een helling van 1 % moet voorkomen dat er plassen ontstaan.
Het lagekostenbedrijf voor melkvee werd in 1997 opgericht met het doel om
een kostprijs te realiseren van maximaal 34 eurocent per kilogram melk.
Primaire mestscheiding maakt deel uit van het onderzoekprogramma omdat de
mineralen beter benut worden wanneer ze gescheiden aan het grasland worden
toegediend. Aanvankelijk werd ook een kostenvoordeel verwacht ten opzichte
van het drijfmestsysteem.
De vloer die in 1997 werd aangelegd in de stal, scheidde de urine van de
vaste mest. Urine stroomde door de hellende vloer snel naar een centrale
giergoot en werd afgevoerd naar een foliebassin. De vaste mest werd samen
met het stro door een mestschuif geschoven en opgeslagen op een mestplaat.
Dit bleek juist kostprijsverhogend te werken. De technische resultaten van
primaire mestscheiding zijn weliswaar goed, maar de onderhoudskosten zijn
hoog en er moeten veel dieren worden afgevoerd door lelijke uitglijders op
de gladde vloer. Per jaar werden gemiddeld twee dieren de dupe van
gladheid. | L.d.B.