Nieuws - 17 mei 2001

Wageningse verenigingen gaan Diedenoorters missen

Wageningse verenigingen gaan Diedenoorters missen

Hogeschool Diedenoort wil weg uit Wageningen, berichtte Wb op 26 april. Waarschijnlijk gaat Diedenoort na 2003 inderdaad verhuizen. Voor Wageningse organisaties kan dat grote gevolgen hebben.

Het wegvallen van Diedenoortstudenten zou voor de Commissie Algemene Introductiedagen (CAID) een flinke klap zijn. De CAID organiseert jaarlijks de introductiedagen voor Wageningse eerstejaars. Vorig jaar kwam 24 procent van de introductielopers van Diedenoort. Bovendien draagt Diedenoort bij aan de kosten. Bas van de Waterbeemd van de CAID: "Op dit moment is het nog net rendabel om de introductiedagen op deze manier te organiseren. Als we echter een kwart van de deelnemers gaan missen, zal de AID kleinschaliger worden. Activiteiten zoals het straat- en het slotfestival zullen we dan moeten aanpassen."

De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) zou de verhuizing van Diedenoort eveneens betreuren. Nu komt acht procent van de studenthuurders van Diedenoort. Zij wonen voornamelijk op de complexen Haarweg, Rijnsteeg en Dijkgraaf. Adjunct-directeur Jan Harkema: "325 Diedenoortstudenten is toch een leuk aantal. Als dat wegvalt, wordt het nog belangrijker om ons ook op andere doelgroepen te gaan richten. We gaan flexibele nieuwbouw maken waarin we verschillende soorten bewoners kunnen huisvesten. Dan zijn we niet meer zo afhankelijk van de fluctuerende studentenaantallen."

Van studentenroeivereniging Argo studeren 23 leden aan Diedenoort. Irene Schrotenboer: "Het ledenaantal daalt al door het afnemend aantal studenten van de universiteit. Het wegvallen van Diedenoorters betekent een nog grotere schade. Vooral omdat zij erg actief zijn binnen de vereniging."

Menno ter Heggeler, praeses van studentenvereniging KSV St. Franciscus Xaverius, ziet het verlies van Diedenoorters als een verlies van diversiteit binnen de vereniging.

Studentenvereniging Sturad voor Diedenoortstudenten zelf hoopt dat de toekomstplannen van de hogeschool niet doorgaan. De vereniging heeft 325 leden. Bas Cillessen, voorzitter van Sturad: "Als Diedenoort uit Wageningen verdwijnt, kunnen we wel ophouden met de vereniging. We gaan dan bij een andere hogeschool horen. Dat is vervelend want studenten kiezen bewust voor Wageningen en voor Diedenoort. De kleinschaligheid spreekt ze aan en Wageningen is een perfecte plaats. Bovendien heeft Sturad net een nieuwe soci?teit."

Op dit moment telt Diedenoort 975 studenten. Jaarlijks beginnen er 250 tot 300 studenten aan een opleiding. | S.L.

Aandeel Diedenoortstudenten in diverse Wageningse organisaties.

Organisatie Aantal Aantal Percentage

studenten Diedo's Diedo's

Sturad 325 325 100

CAID 618 150 24

Ceres 352 64 18

Argo 330 23 8

SSHW 3900 325 8

Thymos 2680 221 8

KSV 300 25 8

SSR 230 3 1

Unitas 392 5 1