Nieuws - 14 juni 2001

Wageningse studenten studeren het hardst

Wageningse studenten studeren het hardst

Universitaire studenten besteden gemiddeld 29 uur per week aan hun studie, maar studenten uit Wageningen 37 uur. Daarmee zitten ze bijna op het niveau van hbo-studenten, die wekelijks 38 uur studeren. Dit blijkt uit cijfers van de studentenmonitor 2000, opgesteld in opdracht van onderwijsminister Loek Hermans.

Wageningse studenten besteden relatief veel tijd aan hoorcolleges, werkcolleges, stage en scripties en weinig aan zelfstudie. Zij halen ook veel studiepunten in vergelijking met hun collega's aan andere universiteiten.

Hbo'ers studeren volgens de studentenmonitor niet alleen meer dan wo'ers, ze besteden ook meer tijd aan betaald werk en bestuurs- of vrijwilligerswerk: tien uur per week tegenover acht uur voor studenten aan universiteiten. Ouderejaars werken gemiddeld meer dan eerstejaars. Het werk sluit meestal niet aan bij de opleiding. De belangrijkste redenen voor een bijbaan zijn extra uitgaven en om in de kosten van levensonderhoud te voorzien.

Ook op het gebied van werk vormen de Wageningse universitaire studenten een uitzondering. Zij doen aanzienlijk minder betaald werk dan hun collega's aan andere universiteiten en verdienen daarmee slechts tweehonderd gulden per maand, nog niet de helft van wat de anderen verdienen. Zij zijn ook de enigen die meer aan bestuurs- en vrijwilligerswerk doen dan aan betaald werk.

Overigens ervaren zowel hbo'ers als wo'ers de werkdruk van de studie niet als te hoog en kunnen ze in het algemeen goed rondkomen. Dat geldt ook Wageningers. | E.W., M.H.