Nieuws - 5 februari 2009

WAGENINGSE STUDENTEN RAKEN NIET ZOEK

In Wageningen verdwijnen geen studenten, zeggen de betrokken medewerkers. Dat komt mede door strenge selectie aan de poort. De Volkskrant meldde vorige week dat de afgelopen jaren zo’n twee- tot driehonderd buitenlandse studenten in Nederland zijn ‘zoekgeraakt’. Dat cijfer komt uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie.
Buitenlanders die hier willen studeren krijgen een tijdelijk visum, waarna het niet moeilijk is om te ‘verdwijnen’. Het vermoeden is dat de meeste zoekgeraakte studenten in de illegaliteit belanden. Maar de angst van de overheid is dat terroristen een studentenvisum gebruiken om Nederland in te komen.
Instellingen met veel buitenlandse studenten, zoals Wageningen UR, lopen een verhoogd risico. Uit het onderzoek blijkt verder dat selectie aan de poort cruciaal is. Zo is het belangrijk om duidelijke instroomeisen te stellen en om solide contactpersonen te hebben in het buitenland. Bemiddelingsbureaus zijn een risicofactor.

Verdwijnen er wel eens studenten van Wageningen Universiteit?
Jeroen Ouburg van de Student Service Centre: ‘Nee, dat komt eigenlijk niet voor. Wij maken ons meer zorgen over het welzijn van de student, dat is onze insteek om ze in de gaten te houden. We willen voorkomen dat een student ernstig ziek is en alleen op zijn kamer ligt. Soms horen we een tijd niks doordat iemand naar huis is, of eerder aan zijn stage is begonnen. Dan gaan we zoeken in het cirkeltje rondom die persoon. Eerst kijken we intern wat we weten, dan vragen we rond bij vrienden, dan en zo steeds verder tot we diegene weer gevonden hebben.’

Hoe werft de universiteit buitenlandse studenten?
Rien Bor, werving van buitenlandse studenten: ‘Wij werken niet met dubieuze tussenpersonen of commerciële wervingsbureaus. Onze contacten lopen vaak via afgestudeerden van Wageningen UR, die zijn teruggekeerd naar eigen land. Ze gaan naar beurzen, geven presentaties en halen studenten binnen. Vaak werken ze op een universiteit.
Studenten die hier naartoe komen worden sterk wetenschappelijk gescreend. We kijken naar hun gemiddelde cijfers en scripties. Zonder gedegen vooropleiding kom je hier niet binnen. Bij andere instellingen zijn er problemen geweest met mensen die geen goede vooropleiding hadden, waarvan je je kunt afvragen waarom ze ooit zijn toegelaten. Een groep Nepalezen is zo verdwenen. Maar dat was ook bij een dubieuze hbo-instelling. Wij hebben een code of conduct met alle Nederlandse universiteiten, om dit soort problemen te voorkomen. Daar houden we ons aan, en het werkt.’

Zijn er extra maatregelen in verband met terrorismedreiging?
Bor: ‘Nee. We werven gewoon in Iran en het Midden-Oosten. Voor ons staat kwaliteit voorop, daar houden we ons mee bezig. Maar wat iemand na zijn afstuderen doet is zijn keuze.’