Nieuws - 5 oktober 2015

Wageningse studenten meest mobiel

tekst:
Roelof Kleis

Wageningse studenten gaan het vaakst over de grens om een deel van hun studie te volgen. Liefst 52 procent van de studenten doet een stage of vak buiten Nederland.

Dat is het meeste van alle universiteiten in ons land. Eindhoven (42 procent) en Maastricht (39 procent) volgen op enige afstand. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Nuffic in het rapport
Internationalisering in beeld. In dit jaarlijks verschijnende overzicht staat alles over studentenstromen in het Nederlandse hoger onderwijs.

Wageningse studenten zijn dus mobiel, maar op sommige hogescholen wordt nog driftiger buiten de grenzen gestudeerd. De HAS Den Bosch (98 procent) en de Hotelschool in Den Haag (93 procent) spannen de kroon. Daarna volgen Vilentum (CAH/Stoas, 64 procent) en de NHTV/Internationale Hogeschool Breda (53 procent). Van alle hogescholen en universiteiten samen staat Wageningen op de vijfde plek.

In omgekeerde richting doet Wageningen het ook goed. Na Maastricht studeert in Wageningen het hoogste percentage internationale studenten. Maastricht telt 47 procent buitenlandse (voornamelijk Duitse) studenten. In Wageningen komt 21 procent van over de grens. Dat percentage neemt de laatste jaren overigens af. Dat komt doordat het aantal Nederlandse studenten harder groeit dan het aantal buitenlandse studenten.

In totaal studeren dit jaar 62.653 buitenlanders in ons land, bijna negen procent van de totale studentenpopulatie. Iets meer dan de helft van hen studeert aan een universiteit. Gemiddeld dertien procent van de studenten op Nederlandse universiteiten is daarmee internationaal. In
Wageningen ligt dat percentage zoals gezegd flink hoger. Dit jaar studeren 9.315 Nederlanders met studiefinanciering in het buitenland. Het gros daarvan (85 procent) studeert in Belgiƫ.