Nieuws - 18 mei 2017

Wageningse studenten bovengemiddeld tevreden

tekst:
Didi de Vries

Wageningse studenten zijn zeer tevreden over hun studie, meer dan de gemiddelde student in Nederland. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) die vandaag werd gepubliceerd.

Studenten in Orion. © Niels van Mossevelde

Studenten van Wageningen University & Research zijn veel positiever over hun opleiding dan de gemiddelde Nederlandse student. Op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden) beoordeelden Wageningse studenten hun opleiding gemiddeld met een 4,27. Dat is gelijk aan de score van vorig jaar. Maar landelijk gezien doet WUR het beter: gemiddeld kregen studies van alle deelnemende studenten in Nederland namelijk een 3,96.

De NSE wordt jaarlijks georganiseerd door Studiekeuze 123. Dit jaar vulden een kleine 280.000 studenten de enquête in. Zij moesten 80 punten verdelen over zeventien thema’s zoals inhoud van de studie, docenten en toetsing. Er deden 4832 Wageningse studenten mee aan de enquête.

Opvallend is dat Wageningse gemiddelden voor alle thema’s hoger liggen dan gemiddelden voor heel Nederland. Vergeleken met vorig jaar zijn er geen grote veranderingen. De grootste stijging is voor kwaliteit van studiemateriaal. Dat steeg van 4,09 naar 4,15. Een daling was te zien in de beoordeling van groepsgrootte. Hoewel nog steeds het best beoordeelde thema, daalde de score van 4,23 in 2016 naar 4,12 dit jaar.