Nieuws - 15 april 2010

Wageningse lobby zet in op landbouw en voeding

Raad van Bestuur benadrukt economisch belang bij politieke partijen. LNV moet niet opgedeeld worden.

De raad van bestuur heeft er begin april bij de politieke partijen op aangedrongen om fundamenteel en toegepast onderzoek naar landbouw en voeding te ontzien bij de bezuinigingen. Natuur- en klimaatonderzoek komen in het Position Paper nauwelijks aan bod; Wageningen UR zet vooral in op het economische belang van de kennisketen bij landbouw en voedingsindustrie.
Uit de notitie aan de politiek: 'Nederland bezet de tweede plaats als exporteur van land- en tuinbouwproducten, dranken en voedingsmiddelen. Met 600 duizend werknemers in circa 96 duizend bedrijven is de sector van grote betekenis voor de Nederlandse werkgelegenheid.'
Het succes zit hem volgens het bestuur in de voortdurende vertaling van wetenschappelijke ontwikkelingen naar toepassingen. Maar omdat bedrijven vaak te klein zijn om zelf onderzoek en ontwikkeling te doen, leunen zij sterk op met overheidsgeld ontwikkelde kennis.
Het bestuur concludeert ook dat de domeinen van het ministerie van LNV niet opgedeeld moet worden. 'Bij de totstandkoming van een nieuwe regeerakkoord zal het sociaal-economisch belang van de agrifoodsector voor de BV Nederland moeten worden geborgd. Het investeren in wetenschappelijke en toegepaste kennis is structureel noodzakelijk om de mondiale positie te kunnen handhaven en verder uit te bouwen. Dat betekent dat versnippering van samenhangende domeinen als natuur, voedsel en landbouw over meerdere departementen moet worden voorkomen.