Nieuws - 10 januari 2002

Wageningse hulp voor wederopbouw Oost-Europese watersector

Wageningse hulp voor wederopbouw Oost-Europese watersector

Waterspecialisten van Wageningen UR gaan meehelpen om het slecht functionerende waterbeheer in Oost-Europa weer in goede banen te leiden.

Directeuren van waterschappen en afgevaardigden van ministeries van landbouw uit onder andere Slowakije en Hongarije komen naar Wageningen en zullen zich bij het ILRI laten informeren over het Nederlandse waterbeheer. ILRI-directeur ir Jacques Jansen: "De maatschappelijke instorting in Oost-Europa betekende ook instorting van het waterbeheer. De oude waterbeheersorganisaties zijn afgetakeld. Die moet men weer zien op te bouwen."

Milieurampen zoals de gifgolf in het stroomgebied van de Donau vorig jaar, maar ook strengere Europese regelgeving, dwingen de Oost-Europese landen om het waterbeheer beter te organiseren. Alle Europese landen zijn volgens de nieuwe Kaderrichtlijn Water genoodzaakt meer verantwoord om te gaan met de rivieren, meren en grondwaterreservoirs. Voor elk stroomgebied moet bijvoorbeeld een uitgebreid waterbeheersplan komen waarbij de ecologische waarden hoog in het vaandel staan. Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat hebben hier al ervaring mee en kunnen daarom als voorbeeld dienen voor Oost-Europese waterbeheerders.

Het ILRI zal onder andere een workshop organiseren waarbij de deelnemers zitting nemen in een virtueel waterschap naar Nederlands model. | H.B.