Nieuws - 11 april 2017

Wagenings tintje aan March for Science (soundbites)

tekst:
Yvonne de Hilster

In bijna 500 steden over de hele wereld vindt zaterdag 22 april een March for Science plaats, uit protest tegen de trend om wetenschap te verketteren en vrij onderzoek te belemmeren. De Wageningse docente Severine van Bommel is een van de organisatoren in Nederland.

Logo: March for Science.nl

Het idee voor de protestmars is ontstaan in het Amerika in Washington DC en kreeg binnen een paar dagen overal ter wereld navolging. De organisatie wijst in haar verklaring op het belang van onafhankelijke, vrije wetenschap voor de samenleving en het democratisch proces. De manifestaties vinden niet toevallig plaats op ‘Earth day’.

Maar het is geen anti-Trump demonstratie, zegt Van Bommel, die werkt bij de leerstoelgroep Strategic communication. 'Die anti-intellectuele sfeer is wereldwijd aan een opmars bezig. In Turkije zijn bijvoorbeeld duizenden wetenschappers opgepakt. Maar ook de Nederlandse Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die verzoekt om monitoring van de politieke voorkeuren van wetenschappers.'

Ik wil mijn stem laten horen en iets constructiefs doen. Ik wil laten zien hoe leuk en interessant wetenschap is.
Severine van Bommel, organisator March for Science Nederland

Deze ontwikkelingen baren Van Bommel zorgen. 'Dat was voor mij de reden om toen ik van dit initiatief hoorde mij meteen te melden voor de organisatie. Ik wil mijn stem laten horen en iets constructiefs doen. Ik wil laten zien hoe leuk en interessant wetenschap is.'

In aanloop naar de manifestatie gebruikt de organisatie daar bijvoorbeeld de hashtag #Thanks2Science voor om duidelijk te maken dat we zonder de wetenschap nergens zouden zijn: van bril tot dijk, van schoon water tot zonnepanelen; je kunt het zo gek niet bedenken of er is wetenschap aan te pas gekomen.

Twee manifestaties
In Nederland vinden twee manifestaties plaats: een in Amsterdam en een in Maastricht. 'In Maastricht was ook veel animo om te protesteren, maar men wilde daar niet voor naar Amsterdam reizen.' Over de March for Science in Amsterdam kan Van Bommel vertellen dat er naast een podium met sprekers onder meer twee tenten zijn waar Teach-Inns zullen worden gehouden over wat wetenschap inhoudt en over onderwerpen als klimaatverandering en infectiesziektes. 'Ook organiseren we een wetenschapswandeling die je onderweg belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen laat zien.'

WUR onderschrijft het statement van de March for Science en steunt de organisatie met een kleine bijdrage. 'De March for Science vraagt aandacht voor de vrijheid van wetenschap en daar staan we als instelling uiteraard achter', aldus woordvoerder Simon Vink. Ook de VSNU, de andere Nederlandse universiteiten, Robert Dijkgraaf, André Kuipers en diverse wetenschapsorganisaties hebben hun steun betuigd.

De March for Science vraagt aandacht voor de vrijheid van wetenschap en daar staan we als instelling uiteraard achter.
Simon Vink, woordvoerder WUR

Het is nog moeilijk in te schatten hoeveel mensen er vanuit WUR naar Amsterdam of Maastricht gaan om te protesteren. Dat er mensen gaan is zeker. Van Bommel heeft van verschillende mensen een bevestiging gekregen dat ze gaan. Ook vanuit de Wageningse afdeling van het nieuwe netwerk 500 Women Scientist gaan er mensen naar Amsterdam. Deze organisatie spreekt naast over het belang van diversiteit en inclusiviteit in haar oprichtingsverklaring over dat ‘ons werk als wetenschapper en de waarden die voor ons als mens belangrijk zijn onder vuur liggen in deze tijd van antiwetenschap en desinformatie’.

Resource vroeg aan studenten en medewerkers of ze meelopen in de March for Science:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan