Nieuws - 14 november 2002

Wageningen zal flink moeten schrappen in beoogde EU-projecten

Wageningen zal flink moeten schrappen in beoogde EU-projecten

Onderzoekers van Wageningen UR zijn betrokken bij meer dan 400 projecten die zij graag gefinancierd zouden zien in het zogeheten Zesde Kaderprogrogramma van de Europese Unie. Uit een analyse van de stafafdeling Onderzoeksstrategie blijkt dat er meer sturing nodig is van de kenniseenheden om ook daadwerkelijk succesvol te zijn bij het binnenhalen van onderzoeksprojecten. "We willen nu te veel ballen in de lucht houden," aldus Willem Wolters van de Europadesk van Wageningen UR.

De EU heeft tot nu toe meer dan 13.000 onderzoeksvoorstellen (Expressions of Interest) binnengekregen, die nu nog een soort status van onderzoeksidee?n hebben. In de komende maand moet duidelijk worden welke plannen het best aansluiten bij de randvoorwaarden van de unie. De eerste echte complete onderzoeksvoorstellen kunnen vanaf 17 december worden ingediend. Volgens Wolters is het duidelijk dat het huidige aantal van ruim 400 voorstellen met Wageningse betrokkenheid 'niet realistisch' is. In een brief aan de directeuren onderzoek van de kenniseenheden wordt daarom gevraagd de uiteindelijke voorstellen 'sterk te beperken en te concentreren'. De meeste voorstellen zijn nu ingediend onder de noemer 'food quality and safety', 'sustainable development, global changes, ecosystems' en 'genomics and biotechnology for health'. | G.v.M.