Nieuws - 23 juni 2011

Wageningen voor rechter over ritueel slachten

Joodse organisaties willen meer weten over Wagenings rapport.

Op donderdag 23 juni dient de rechtszaak van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge tegen Wageningen Universiteit en het ministerie van EL&I over ritueel slachten. De joodse ­organisaties betwisten de wetenschappelijke waarde van onderzoeksrapporten van de Wageningen Universiteit. Die rapporten ­geven aan dat dieren pijn lijden bij onverdoofd ritueel slachten.
De Wageningse onderzoeker Bert Lambooij concludeerde in 2010 in een literatuurstudie voor het ministerie dat 'bedwelmd' slachten minder dierenleed veroorzaakt dan de onverdoofde methode die bij koosjer en halal slachten wordt toegepast. De eisers noemen de conclusies onjuist en spreken van 'Mickey Mouse-wetenschap'. Zij willen meer inzicht in de totstandkoming van het onderzoek.
Vorige week verduidelijkte Lambooij zijn onderzoek in een hoorzitting van de Tweede Kamer over ritueel slachten. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd slachten te verbieden.