Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen UR wil Ecologisch Planbureau

Wageningen UR wil Ecologisch Planbureau

Wageningen UR wil Ecologisch Planbureau


De raad van bestuur van Wageningen UR heeft in een brief aan de regering
aangedrongen op het realiseren van een Ecologisch Planbureau. Dat moet een
adviesbureau zijn met dezelfde status als het Centraal Planbureau en het
Sociaal en Cultureel Planbureau. Nu maken Alterra, het LEI en het ATO deel
uit van het Natuur- en Milieuplanbureau, dan onder verantwoordelijkheid van
het RIVM rapporteert over het natuur- en milieubeleid. Donderdag 5 juni
praten betrokkenen over de invulling van het Ecologisch Planbureau. |
M.W.