Organisatie - 3 december 2009

Wageningen UR verkoopt zes praktijkcentra veehouderij

Wageningen UR wil zes van de negen proefboerderijen voor de veehouderij afstoten. Het Nederlandse praktijkonderzoek voor de melkveehouderij wordt geconcentreerd in Leeuwarden, die voor de varkenshouderij in Sterksel.

Proefbedrijf De Marke in Hengelo blijft voorlopig bestaan vanwege langjarige onderzoeksprogramma’s. De overige proefbedrijven worden in principe gesloten. Dat maakte directeur Martin Scholten van de kenniseenheid Animal Sciences Group op 1 december bekend.
Het Spelderholt, het proefbedrijf voor de pluimveehouderij, gaat dicht. Dat geldt ook voor de Waiboerhoeve (melkveehouderij), Cranendonck (melkveehouderij) en Raalte (biologische varkenshouderij). Voorts worden de proefboerderijen in Zegveld (melkveehouderij veenweiden) en Aver Heino (biologische melkveehouderij) gesloten als gespecialiseerde proefboerderij, maar Scholten overlegt nog met provincies om deze praktijkcentra om te vormen tot een regionaal kenniscentrum.
‘Voor Wageningen UR heeft een proefboerderij vooral waarde als deze volledig is ingericht voor het doen van onderwijs en onderzoek’, zegt Scholten. ‘We willen toe naar nationale onderzoeksboerderijen met een internationale uitstraling waar kennis, onderwijs en innovatie samenkomen.’ Het melkveehouderij-onderzoek wordt geconcentreerd in Leeuwarden, en niet in Lelystad, omdat Scholten in Leeuwarden de verbinding kan leggen met Van Hall Larenstein. ‘Die meerwaarde met het onderwijs hebben we niet in Lelystad.’ Wat ook helpt is dat de provincie Friesland een tienjarig innovatieprogramma met de zuivelsector heeft toegezegd.
Het onderzoek voor de varkenshouderij wordt geconcentreerd en uitgebouwd in het Brabantse Sterksel. Het onderzoek voor de pluimveesector is te klein en te versnipperd, waardoor praktijkcentrum Spelderholt moet sluiten. Scholten overlegt met de sector of het onderzoek op een andere manier kan worden ingericht.
‘Sterksel is eigenlijk de meest volwaardige proefboerderij’, zegt Scholten. ‘Omdat het bedrijf in segmenten is ingedeeld, kun je daar onderzoek doen met varkens onder wisselende omstandigheden, met steeds een controlegroep. Vanuit bedrijfsmatige optiek is dat niet optimaal, maar voor het onderwijs en onderzoek juist wel.’
De praktijkcentra voor de melkveehouderij hebben ieder één bepaald stal- of bedrijfsconcept. ‘Elk bedrijf heeft zijn eigen karakter’, zegt Scholten, ‘maar daar wordt niet meer om gevraagd door de zuivelsector.’
Het praktijkonderzoek veehouderij lijdt dit jaar een ‘fors verlies’, zegt Scholten, maar dit financieel tekort was niet het uitgangspunt om proefbedrijven te sluiten. ‘Uitgangspunt was: waar moet het praktijkonderzoek in de toekomst aan voldoen?’
Hoeveel medewerkers hun baan kwijt raken door de sluiting van de praktijkcentra, kan Scholten nog niet zeggen. Dat hangt af van de verdere uitwerking van zijn saneringsplan en het overleg met provincies om proefboerderijen om te vormen tot kenniscentra.
De raad van bestuur nam op 30 november een principebesluit over de toekomst van de proefbedrijven en verwacht in het voorjaar van 2010 een voorgenomen besluit te nemen. Naar verwachting zullen de betrokken proefbedrijven tussen 2010 en 2012 worden gesloten. De bedrijven worden verkocht, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan het praktijkonderzoek.
 
Zie ook dit bericht