Nieuws - 21 januari 2016

Wageningen UR doet zaken in Iran

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen UR stelt momenteel op verzoek van de Iraanse overheid een plan op hoe ze de landbouwproductie in Iran kan verbeteren. Ook stelt ze een nieuw curriculum op voor een waterinstituut in Iran. Dat meldt Wageningen International.

<foto: pistache-oogst in droog Iran>

Een Iraanse delegatie, afgelopen jaar op bezoek in Wageningen, heeft Wageningen UR gevraagd om kennis te leveren op het gebied van landbouw en waterbeheer.

De Iraanse landbouw kampt met grote droogte, dalende grondwaterstanden en land- en tuinbouw onder steeds moeilijker omstandigheden. Wageningen UR werkt aan een multidisciplinaire aanpak om efficiƫnter met het beschikbare water om te gaan. Daarbij speelt de Wageningse kennis op het gebied van climate-smart agriculture en veredeling van droogteresistente gewassen een rol.

Voorts heeft Iran interesse in de Wageningse kennis op het gebied van voedselveiligheid. In dat kader tekent het Rikilt volgende week een intentieverklaring voor samenwerking met de Shahid Beheshti University in Teheran.

De samenwerking met Iran stond de afgelopen jaren op een laag pitje door de westerse sancties. Maar ondanks die sancties zijn er altijd banden geweest tussen de Iraanse overheid en Wageningen UR. Er werken momenteel 35 Iraanse promovendi in Wageningen.