Nieuws - 5 juli 2001

Wageningen UR tekent akkoord met INRA

Wageningen UR tekent akkoord met INRA

De raden van bestuur van Wageningen UR en het Franse Institut Nationale de la Recherche Agronomique tekenen donderdag 5 juli een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het INRA is een conglomeraat van agrarische onderzoeksinstellingen. Zijn instituten tellen samen 8600 medewerkers.

Wageningen UR, INRA, en de Conference des directeurs des etablissements d'enseignement sup?rieur agronomique agroalimentaire et v?t?rinaire (CDESAAV) gaan afspraken maken over toekomstige samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Concreet zullen INRA en Wageningen UR samen gaan werken aan twee onderzoeksprojecten. E?n ervan, 'Green piggery' is al gestart, de andere, over multifunctionele landbouw, zal in januari 2002 van start gaan. | K.V.