Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen UR scoort goed binnen EU

Wageningen UR scoort goed binnen EU

Wageningen UR scoort goed binnen EU

Koplopers binnen Wageningen UR zijn de LUW-departementen Plantenwetenschappen en Biomoleculaire Wetenschappen. Zij krijgen respectievelijk 20,9 en 20,2 miljoen gulden. Daarentegen halen sommige proefstations niets binnen aan Europese gelden. Dit blijkt uit cijfers die het Wb heeft opgevraagd bij de drie instellingen

 • Europese onderzoekssubsidies aan de LUW. Dit zijn bedragen van het Vierde Kaderprogramma (1994-1998). Bron: Baukje Vrieswijk van de afdeling Kennisbemiddeling/Europa Desk. Het gaat om onderzoeksprojecten en beurzen. Het zijn schattingen en toegezegde bedragen

 • De Europese onderzoekssubsidies van DLO. Het gaat hier om de subsidies over 1998 en die zijn zuiver voor de instituten. Bron: het Wb

 • De Europese subsidies voor de proefstations voor 1998. Bron: het Wb

  Tussen de departementen van de LUW zijn de verschillen in subsidies het grootst. Tegenover Plantenwetenschappen en Biomoleculaire Wetenschappen staan de departementen Sociale Wetenschappen, 1,8 miljoen gulden, en Agro-, Milieu- en Systeemtechnologie, 1,2 miljoen gulden. Baukje Vrieswijk van Europa Desk: De verschillen zijn bijna volledig toe te schrijven aan de inhoud van het Kaderprogramma van de Europese Commissie. Sommige groepen passen daar meer in en andere wat minder. Verder krijgen de departementen met veel labonderzoek meer geld voor het onderzoek dan groepen die met name bureauwerk doen.

  Als het om onderzoekssubsidies bij DLO gaat, springen, naast het LEI, ook CPRO, 8,1 miljoen, en het ATO, 6 miljoen, eruit. Remco Vonk van DLO: Die verschillen ontstaan door de projectvoorstellen die de instellingen insturen naar de EU. Het gaat erom wie dat wel of niet doen.

  Bij de proefstations zijn er een aantal bij die niks binnenhalen aan onderzoeksubsidies, zoals het laboratorium voor Bloembollenonderzoek in Lisse. Paul Rafen van Plantaardig Praktijkonderzoek: Proefstations krijgen alleen subsidie als ze samenwerken met andere stations in Europa en Lisse is het enige proefstation op het gebied van bloembollen. F.A

  Dorien Derksen, Organische chemie