Nieuws - 2 november 2006

‘Wageningen UR is één pot GroenLinks’

‘Als melkveehouder heb je niks aan Wageningen UR, het is één pot GroenLinks.’ Die uitspraak deed een melkveehouder vorige week tijdens een discussiebijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.
Volgens de aanwezige melkveehouders richt Wageningen zich te veel op het milieu. ‘Ik heb al vijftien jaar geen profijt meer gehad van het onderzoek in Wageningen. Sluit het maar’, citeerde het Agrarisch Dagblad op 26 oktober.
Woordvoerder Herman Zondervan van de bond was niet bij de bijeenkomst, maar wil desgevraagd wel een toelichting geven op de grieven van zijn achterban. ‘Wij merken dat het ministerie van LNV zich sterk laat leiden door het onderzoek van Wageningen. En wij vragen ons af of dat onderzoek altijd wel zo goed is. Het lijkt erop dat theorie vaak boven de praktijk wordt verheven.’
Melkveehouders betalen volgens Zonderland mee aan het Wageningse onderzoek, waarvan ze vooral veel negatieve effecten ondervinden in de vorm van mestwetgeving. ‘Er loopt veel onderzoek, daar gaan miljoenen in om, maar met de resultaten kunnen melkveehouders niet veel. De koppeling met de praktijk is vaak mager. Het lijkt erop dat ze in Wageningen sinds de rekenmachine en de computer alles in een formule stoppen zonder zich de vraag te stellen of die in de praktijk wel wat betekent.’