Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen UR in Chinese top drie

China heeft drie internationale topuniversiteiten uitgekozen om mee samen te werken op het gebied van landbouw, voeding en milieu, en één daarvan is Wageningen UR. Rector magnificus Martin Kropff reisde twee weken geleden af naar China om hierover afspraken te maken.

De rector sprak, samen met Rien Bor van onderwijsmarketing en Jan Fongers van Wageningen International, met verschillende Chinese kennisinstellingen over de mogelijkheden om de huidige samenwerking op het gebied van de bachelor-, master- en PhD-opleidingen verder uit te bouwen.
Nu al komen honderd van de vijfhonderd buitenlandse MSc-studenten aan Wageningen Universiteit uit China. Naast Wageningen UR staan ook de Amerikaanse universiteiten Davis en Cornell in de top drie van topinstituten waar China haar studenten een opleiding wil laten volgen.
‘De Chinese universiteiten selecteren hun beste studenten en sturen deze voor hun MSc-opleiding naar topinstituten in het buitenland. Vervolgens gaan ze weer terug naar China’, licht Kropff toe. Hun kennis is daarmee in een korte tijd enorm toegenomen.
Door de snelle ontwikkeling die China in een korte tijd heeft doorgemaakt is het één van de belangrijkste ‘speerpuntlanden’ van Wageningen UR. ‘Er gebeurt daar ontzettend veel op het gebied van voeding, landbouw en milieu. Zij zijn voor ons een gelijkwaardige partner geworden waarmee ook wij onze relatie verder willen uitbouwen.’
Onderdeel van die relatie vormen gezamenlijke onderzoeksprojecten. Momenteel heeft Wageningen UR er meer dan 160 lopen in China. Daarnaast wil China meer zelfbetalende PhD-ers naar Wageningen laten gaan. ‘Een geweldige ontwikkeling’, aldus Kropff
Naast het over laten komen van Chinese studenten heeft de Northwest Agriculture and Forestry University in Yangling belangstelling getoond voor het opzetten van een Wageningse campus in China zelf. In augustus komt een Yangling-delegatie naar Wageningen om de plannen verder te bespreken. Ook de Nanjing Agricultural University en China Agricultural University (CAU) brengen dit najaar een bezoek aan Wageningen. / LH