Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen UR bouwt windmolenpark in Lelystad

Nog dit jaar moeten de eerste zes windmolens gaan draaien van het windmolenpark dat Wageningen UR wil realiseren in Lelystad. Als alles doorgaat komen er uiteindelijk 28 windmolens en wordt Wageningen UR een netto producent van elektriciteit. De verwachting is dat het project geld zal opleveren.

,,De gemeente heeft net laten weten dat de formele wijzigingsbeschikking er komt en de bouwvergunning hebben we al’’, zegt Gert Kolstee, medewerker van de Animal Sciences Group en een van de initiatiefnemers van het windmolenpark. Samen met zijn collega Henk van der Meer en ir Ton van Scheppingen van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving is hij tien jaar bezig geweest om anderen voor het windmolenpark te interesseren. De plannen zijn in april aan de raad van bestuur gepresenteerd en akkoord bevonden, maar het contract moet nog wel getekend worden.
In de eerste fase zijn zes WUR-molens gepland langs de Lage Vaart in Lelystad. Later is dit aantal nog met twee molens uit te breiden. Daarnaast lopen er bouwaanvragen voor nog twee windmolenparken van elk tien molens, in twee rijen parallel aan de A6. Kolstee heeft becijferd dat de 28 windmolens dan in totaal op jaarbasis 80 miljoen kilowattuur zullen produceren, waarmee Wageningen UR ruimschoots in haar eigen elektriciteitsverbruik (65 miljoen kilowattuur/jaar) zal voorzien. | G.v.M.