Nieuws - 27 mei 2016

Wageningen Universiteit in 4TU

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen Universiteit sluit zich aan bij de 3TU-federatie, het samenwerkingsverband van de drie technische universiteiten. Dat wordt daarmee de 4TU-federatie. Dat maakten de vier universiteiten vandaag bekend.

De universiteiten willen samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek en de interactie met het bedrijfsleven versterken. Met de aansluiting van Wageningen komen interessante cross-overs in beeld tussen high-tech en agri & food, zeggen ze.

De besturen van de vier universiteiten hadden vorig jaar al het voornemen om samen te werken in 4TU. Dit voorjaar stemden de medezeggenschapsraden en de raden van toezicht in
Delft, Twente, Eindhoven en Wageningen in met dat voornemen.  

De technische universiteiten hebben al vijf gezamenlijke masteropleidingen, een lerarenopleiding, negen onderzoekscentra en een gemeenschappelijk datacentrum. Met de aansluiting van Wageningen Universiteit willen ze nieuwe gezamenlijke onderzoeksprogrammering verkennen. Daarbij denken ze onder meer aan data-collectie en data-analyse om de voedselveiligheid te waarborgen; aan systeemontwerp van de voedselproductieketen; aan nabootsing van fotosynthese in nieuwe materialen als energiebron, en aan ethische implicaties van technologische innovaties. De 4TU-federatie verwacht dat de eerste gezamenlijke activiteiten in 2017 van start gaan, op basis van voorstellen vanuit de wetenschappelijke staf van de vier universiteiten.

De federatie gaat ook de gezamenlijke belangen behartigen in politiek Den Haag, aangezien de TU’s en Wageningen vaak dezelfde interesses hebben en de koppeling leggen tussen onderzoek en innovatie. Samen kunnen ze beter een krachtiger geluid laten horen voor het technologische onderzoek en aantonen dat ze onderwijs en onderzoek afstemmen, is de gedachte achter de samenwerking. Zo hebben de vier partners samen al een Agenda voor Nederland opgesteld om tien complexe maatschappelijke problemen op te lossen.

‘Als we met de andere universiteiten praten, snappen we altijd gelijk de inbreng van de TU’s’,
zegt rector Arthur Mol. ‘We hebben hetzelfde type intensief onderwijs, we hebben ook veel experimenteel onderzoek en we hebben alle vier dat de financiering achterblijft bij de groei van de studentenaantallen. We hebben gemeen dat we nauw samenwerken met het bedrijfsleven en we hebben beta-gamma-samenwerking.’

Zijn oude leerstoelgroep, Milieubeleid, werkt al samen met de universiteit in Eindhoven,
de leerstoelgroep Filosofie heeft zich al aangesloten bij het Centrum voor Ethiek en Technologie van 4TU. ‘We werken met Delft samen in AMS, en met Twente samen in Wetsus. We doen dus al veel samen, omdat het voor de hand ligt en beide partijen voordeel oplevert.’ Die samenwerking sluit projecten met andere universiteiten niet uit, benadrukt Mol. ‘Het One Health consortium met Utrecht gaat natuurlijk gewoon door. En we stoppen nu niet met onze gesprekken met Nijmegen over samenwerking in de lerarenopleiding omdat we dat ook in
4TU-verband kunnen doen. We blijven met andere universiteiten samenwerken.’

Maar zijn we nu, kijkend naar 4TU, een technische universiteit? ‘We hebben heel lang zitten
stoeien met namen, maar waarom ingewikkeld doen. 4TU is prima, we hebben als enige universiteiten alle vier ingenieurstitels uitgereikt.’