Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen trekt banden aan met Brazilië

Wageningen trekt banden aan met Brazilië


Wageningen UR heeft een memorandum of understanding getekend met Embrapa,
de grootste Braziliaanse onderzoeksorganisatie voor landbouw en milieu. Het
memorandum is geen dode letter, denkt dr. Peter Zuurbier, die de contacten
met Brazilië onderhoudt. Zo’n vijftig medewerkers van Wageningen UR werken
al samen met Brazilianen, en het aantal projecten kan groeien.

Embrapa is het Braziliaanse evenbeeld van DLO. Er werken 8400 mensen,
verdeeld over veertig instituten die grotendeels internationaal actief
zijn. Het onderzoek richt zich vooral op landbouwgewassen zoals soja, op
dierlijke productie, groenten en fruit, natuurlijke hulpbronnen en
biodiversiteit, bosbouw en biotechnologie, en natuurlijk koffie. Volgens
dr. Peter Zuurbier, concernadviseur internationale zaken van Wageningen UR,
is Embrapa op een aantal gebieden minstens gelijkwaardig aan het technisch
niveau van Wageningen UR. Rector prof. Bert Speelman zou het memorandum op
20 maart in Brazilië tekenen, maar zag af van de reis vanwege de zojuist
uitgebroken oorlog in Irak. De zaak is daarop per post afgehandeld.
Wageningen UR werkt in negen grote onderzoeksprojecten samen met
Brazilianen, ook met andere instituten en universiteiten. De projecten
ondersteunen bijvoorbeeld de tuinbouwexport van Brazilië of de
certificering van houtproducten in de Amazonen.
Embrapa is, vertelt Zuurbier, een internationaal opererende
netwerkorganisatie, net als Wageningen UR. ,,Er ontstaat een internationale
onderzoeksruimte waarin een aantal belangrijke spelers elkaar steeds
tegenkomen. We sloten vorig jaar een zelfde type overeenkomst met Japan, en
nu trof ik ook in Brazilië Japanse collega’s. Het is belangrijk samen te
werken en met elkaar vast te stellen wie wat het beste kan doen, om zo onze
plaats in het netwerk zeker te stellen.’’ |
J.T.