Nieuws - 2 februari 2018

Wageningen trage groeier onder universiteiten

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

De universiteiten zijn vorig jaar flink gegroeid: ze telden in september 11,2 procent meer eerstejaars in de bacheloropleidingen. Wageningen groeide maar met 4,9 procent.

©Marte Hofsteenge

Een recordaantal van 52.573 nieuwe bachelorstudenten is in september van start gegaan bij de universiteiten. Vooral economische bacheloropleidingen groeien behoorlijk (16 procent), maar ook gedrag en maatschappij (14,3 procent) en techniek (11,6 procent) zitten in de lift.

Buitenlandse studenten weten Nederland steeds beter te vinden. Vorig jaar trokken de bacheloropleidingen zo’n 8.700 internationale studenten, dit jaar zijn het er 10.600. Dat is een aanwas van 22 procent. ‘De internationale positie van de Nederlandse universiteiten is zeer goed’, concludeert universiteitenvereniging VSNU.

Masters
Ook de masteropleidingen (totale groei: 3,7 procent) trokken meer internationale studenten: zeven procent erbij. Inmiddels komt 17,5 procent van alle universitaire studenten uit het buitenland. Wageningen begroette in september 4,4 procent meer masterstudenten.

De grootste groep eerstejaars studenten komt nog altijd van het vwo. In september waren het er maar liefst 31.000, het hoogste aantal sinds 2013. Het betekent een groei van 4,9 procent ten opzichte van vorig jaar.

Record
In totaal (eerstejaars plus ouderejaars) stonden er op de teldatum van 1 oktober 276.713 studenten ingeschreven aan de Nederlandse universiteiten. Ook dat is een absoluut record. Het zijn er bovendien meer dan waar het ministerie van Onderwijs in zijn voorspellingen rekening mee hield.