Nieuws - 11 oktober 2007

Wageningen succesvol bij EU-projecten

Wageningse wetenschappers scoren goed bij KP7, het nieuwe onderzoeksfonds van de Europese Unie. Van de achttien onderzoeksvoorstellen op het gebied van voeding, biotechnologie en landbouw en visserij zijn er negen geselecteerd.
Dat blijkt uit een tussentijdse inventarisatie van de Wageningen International Helpdesk, die de indiening van EU-projecten begeleidt. In totaal hebben Wageningse onderzoekers 226 voorstellen ingediend, meestal als een van de partners van een internationaal consortium van onderzoekers. Hoeveel van dat aantal door de selectie zijn gekomen, kan Wolters nog niet zeggen omdat hij nog niet alle gegevens binnen heeft.
Kende het vorige Europese onderzoeksprogramma, KP6, vooral megaprojecten van vijftien miljoen euro met tientallen partners, in KP7 is de schaal verkleind. Het gaat nu om projecten van gemiddeld vijf miljoen euro, waar circa tien onderzoeksgroepen aan deelnemen. ‘Evaluaties wezen uit dat er bij deze grote projecten te veel energie ging zitten in het management’, zegt Wolters.
Dat neemt niet weg dat ook de kleinere projecten veel voorbereiding vergen. ‘Het kost je als penvoerder zeker zes maanden om het voorstel te schrijven. Dat is een enorme investering die je niet krijgt terugbetaald, want Brussel gaat pas kosten vergoeden als het contract is getekend. Bovendien betaalt de EU maximaal 75 procent van de kosten.’ Daar staat tegenover dat de onderzoekers nuttige kennis en contacten opdoen, aldus Wolters. Verheugd stelt hij vast dat meer dan de helft van de succesvolle indieners voor het eerst optreedt als penvoerder van een groot project. ‘Het is dus niet een beperkt clubje dat Europese onderzoeksvoorstellen schrijft.’