Nieuws - 12 april 2007

Wageningen scoort met klimaat

De media stonden in het paasweekend bol van de Wageningse wetenschappers die waarschuwden dat er echt gewerkt moet worden aan de klimaatverandering, dankzij een druk bezochte persbijeenkomst in een bovenzaaltje van het Haagse café Schlemmer. Belangrijkste nieuws was dat de klimaatwetenschappers steeds zekerder zijn dat de klimaatverandering miljarden gaat kosten.

Twee televisieploegen, twee radioverslaggevers en diverse vertegenwoordigers van landelijke dagbladen luisterden naar vier Nederlandse mede-auteurs van het rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), drie Wageningers en een Amsterdammer. Prof. Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse, waarschuwde dat de natuur bij een temperatuursstijging van meer dan twee graden sterk achteruit gaat. 'Kwetsbaar zijn gebieden als de Alpen en rond de Middellandse Zee, maar ook de koraalriffen en de mangrovebossen.' En bij de landbouw zal de productiestijging door een hogere temperatuur in bijvoorbeeld Nederland kleiner zijn dan de daling in het te droge en te hete Zuid-Europa.
De stijgende zeespiegelstijging en het extremere weer zorgen voor weer andere problemen, vertelde prof. Pavel Kabat van Alterra. Omdat de gletsjers smelten, worden rivieren als de Rijn afhankelijk van regenval, waardoor er in drogere gebieden watertekorten kunnen optreden. Daar staat tegenover dat twintig procent van de wereldbevolking in 2080 meer risico loopt op overstromingen, aldus Kabat, en dat de kosten door 'waterstress' oplopen van ongeveer anderhalf miljard in 1995 tot meer dan het driedubbele in 2050.
Alleen in Nederland vereist de klimaatverandering tot 2020 al een investering van vele tientallen miljarden, stelde hoogleraar Milieueconomie prof. Ekko van Ierland. Zo kost het bouwen van klimaatbestendige gebouwen zoals het Forumgebouw met koude en warmteopslag, ongeveer 23 miljard. Aanpassing van de ecologische hoofdstructuur kost zeven miljard, en ruimte geven aan de rivieren meer dan 26 miljard. Met deze kostenschatting is Nederland volgens Van Ierland de eerste in de wereld.
De eerste prioriteit blijft voorlopig het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, stelde prof. Karel Berkhout van de Vrije Universiteit. Belangrijke tweede is de aanpak van de waterproblematiek, en daarna volgen de aanpassingen van de gebouwde omgeving en de gezondheidszorg. 'Dat moet de overheid nu meenemen', aldus Berkhout.