Nieuws - 17 januari 2002

Wageningen ontbijt met rapport Terlouw

Wageningen ontbijt met rapport Terlouw

Waar was Wageningen in het gentech-debat? Dat zou rector prof. Bert Speelman wel eens willen weten. Toen journalisten op zoek gingen naar wetenschappers, voor commentaar op het rapport Terlouw, toen wisten ze van de Wageningers alleen prof. Michiel Korthals te vinden, viel hem op. En die voerden ze doodleuk op als 'Gronings filosoof'.

Speelman plaatst zijn opmerking tijdens het GenTechontbijt dat prof. Fons Werrij op vrijdagochtend 11 januari heeft georganiseerd. Werrij, die voor Wageningen UR het gendebat aanzwengelt, wil met de Wageningse gentechkopstukken praten over het rapport van de commissie Terlouw. Enkele tientallen van hen hebben aan Werrij's uitnodiging gehoor gegeven.

Prof. Willem Stiekema van Plant Research International vindt eerlijk gezegd dat Wageningen niks te verwijten valt. "Laten we er geen doekjes om winden. Gentechnologie interesseert de Nederlanders geen zier. Alles waarover de commissie Terlouw heeft geschreven, is door ons al eerder naar buiten gebracht. Er is alleen nooit op gereageerd."

Kan best, maar zo makkelijk komt Wageningen er niet onderuit, zegt Werrij. "Het gaat om ons imago. Niet om wat we doen, maar om wat het publiek denkt dat we doen. Als het om gentechnologie gaat, ziet het grote publiek Wageningen niet staan. En maatschappelijke organisaties als Greenpeace vertrouwen ons niet, omdat we volgens hen onder ??n hoedje spelen met de bedrijven. Wat doen we daaraan?"

Daar heeft prof. Evert Jacobsen van Plantenveredeling geen pasklaar antwoord op, maar hij wil wel graag een opmerking maken. "De bedrijven hebben de ontwikkeling van gengewassen volledig geannexeerd. Vanaf het moment dat de ontwikkeling van een genplant begint, totdat het karwei is geklaard, is alles geheim. Dat is in ieder geval ??n reden waarom er zo weinig naar buiten komt."

Prof. Herman Eijsackers, directeur wetenschap van Alterra, heeft wel een voorstel waardoor Wageningen betrouwbaarder over kan komen. "Het komt slecht over als we allemaal wat anders zeggen. Wat we naar buiten brengen, moeten we daarom orkestreren. We moeten afspreken wat we zeggen over gentechnologie, zodat journalisten ons niet tegen elkaar kunnen uitspelen."

Een eenduidig standpunt is er niet. Het besluit valt om op korte termijn een conferentie te organiseren om dieper op de vragen in te gaan. Plant Research International, Rikilt en Maatschappijwetenschappen nemen de organisatie op zich. | W.K.