Nieuws - 25 januari 2007

‘Wageningen moet onder LNV blijven vallen’

Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen ziet graag dat het groene onderwijs en onderzoek onder het ministerie van LNV blijft vallen. Dat staat op het wensenlijstje van Dijkhuizen voor de informateur. Woensdag 24 februari presenteerde de bestuursvoorzitter zijn wensen aan de pers.

De status aparte van het groene onderwijs levert volgens Dijkhuizen veel op. ‘Samen met het ministerie formuleer je inhoudelijke doelen. Dat geeft meerwaarde.’ De raad van bestuur wil wel af van de leerrechten. ‘Wij zijn helemaal voor vraagsturing, maar zien graag een eenvoudiger systeem dat minder administratie kost.’
Verder zou Dijkhuizen graag zien dat het nieuwe kabinet geld uittrekt voor onderzoek op de gebieden bio-based economy, dierenwelzijn en de voorbereiding op klimaatverandering. ‘Wij zijn al twintig jaar bezig met dierenwelzijn. Omdat de markt er geen geld voor heeft en de consument er niet voor wil betalen, is het een zaak van de overheid om dat los te trekken. De afgelopen jaren gaat het millimeter voor millimeter vooruit. Wij hopen dat de overheid wil investeren in een forse sprong voorwaarts.’
Op het verlanglijstje staat ook een vervolg op het innovatieplatform. Dat verdeelde de afgelopen jaren miljoenen uit het aardgasfonds. De bestuursvoorzitter ziet liever een voortzetting van die aanpak dan een algemene verhoging van de onderzoeksbudgetten. ‘De maatschappij heeft er recht op thema’s te benoemen die prioriteit hebben.’
Dijkhuizen heeft er vertrouwen in dat de partijen die nu onderhandelen over het regeerakkoord oren hebben naar zijn wensenlijst. ‘Ik heb Balkenende, Bos en Rouvoet gesproken. Ze hebben me alledrie verzekerd dat onze aandachtsgebieden klimaat en duurzaamheid in hun top vijf staan.’