Nieuws - 17 mei 2001

Wageningen levert voorzitter en penningmeester LSVb

Wageningen levert voorzitter en penningmeester LSVb

De Wageningse studenten Sofie Joosse en Nikki Heerens zitten vanaf juli in het bestuur van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Joosse wordt voorzitter en Heerens gaat de functie van penningmeester vervullen.

De LSVb is een verzameling van lokale studentenvakbonden, waaronder de Wageningse Studenten Organisatie (WSO). Het vijfkoppige bestuur behartigt de belangen van studenten in de landelijke politiek. Het bestuur wisselt jaarlijks. Het is voor het eerst dat er Wageningse studenten hierin zitting nemen.

Joosse is vijfdejaars studente Ontwikkelingssociologie en was Vorig jaar fulltime secretaris van het WSO-bestuur. "In de LSVb kan ik nog even doorgaan met het aanpakken van projecten en het werken in een jongerenorganisatie. Want na een jaar WSO krijg ik de studentenpolitiek nooit meer uit mijn hoofd." Als voorzitter is Joosse bij LSVb het aanspreekpunt voor pers en politici. "Ik vind het spannend om de mening van de LSVb naar buiten te brengen."

Zesdejaars Heerens studeert Ontwikkelingseconomie. Gedurende zijn hele studie is hij betrokken geweest bij de studentenpolitiek. Hij begon in de onderwijscommissie van de studievereniging en vervolgde met de opleidingscommissie van Rurale ontwikkelingsstudies. Ook zat hij in de studentenraad namens de Progressieve Studenten Fraktie en was hij lid van de onderdeelcommissie van het departement Maatschappijwetenschappen. Heerens: "Ik wilde nog meer doen in de studentenpolitiek, maar in Wageningen was er weinig uitdaging over. In de LSVb wil ik me niet alleen met de penningen bezighouden, maar ook met het onderwijs. Volgend jaar zijn de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. Mijn doel is het hoger onderwijs op de programma's van de politieke partijen te krijgen." | S.L.