Nieuws - 19 mei 2015

Wageningen jaagt slimme landbouw aan

tekst:
Roelof Kleis

De landbouw in Europa kan een stuk klimaatvriendelijker. Wageningse wetenschappers gaan aan de slag om met slimme technologie die omslag te maken.


CSA-Booster heet het project dat in opdracht van Europa in ons land, Frankrijk, Zwitserland, Italie en Engeland als proef wordt uitgevoerd. CSA staat voor Climate Smart Agriculture, landbouw bedrijven met minder uitstoot van broeikasgassen, een beter gebruik van schaarse grondstoffen en aangepast aan een veranderend klimaat.

De landbouw draagt in Europa twintig procent bij aan de emissie van broeikasgassen. ‘Een transitie in de landbouw is dus nodig’, legt projectleider Vincent Blok (leerstoelgroep Bedrijfskunde) uit. ‘De technologie is voorhanden. Het probleem is dat er geen prikkel is voor de producenten en afnemers om die technologie te omarmen. Er zijn geen investeerders om de technologie in producten om te zetten. De klant vraagt niet naar klimaatvriendelijke producten.’

De CSA-Booster moet daar verandering in brengen, de markt letterlijk aanjagen door diensten te ontwikkelen die producenten en afnemers bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld door diervoer te maken dat voor minder methaanuitstoot zorgt bij koeien, licht collega-projectleider Madeleine van Mansfeld (Alterra) toe. ‘Koeien winden en poepen veel methaan. Met toevoegingen aan het krachtvoer kun je die uitstoot verminderen.

Het gaat ook om bewustzijn kweken dat er verschillende manieren van landbouw zijn
Vincent Blok

In Zwitserland gebeurt dat al. Het duurdere voer verdient zichzelf terug door carbon-credits. ‘Maar dat systeem van credits kennen we in Nederland niet’, vult Blok aan. ‘Dus moet je iets anders bedenken, een ander verdienmodel. Er is in ons land een veel grotere markt voor veevoer en dat maakt een andere prijsopbouw mogelijk. Door een grotere omzet kan het voer goedkoper worden. Met Friesland Campina zijn we daarover in gesprek.’

Een andere poot van het project richt zich op beleidsverandering. Blok: ‘Welke maatregelen zijn er nodig om die gewenste omslag in de landbouw te helpen realiseren, om bedrijven over de streep te trekken. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan belastingmaatregelen of subsidies. We zijn bezig een internationale focusgroep CSA binnen het DG Agri op te richten die zich met die beleidsbeïnvloeding bezig gaat houden.’

Certificering is daarnaast belangrijk. Blok: ‘Kun je bewijzen dat een product met minder emissie is geproduceerd. Het gaat ook om bewustzijn kweken dat er verschillende manieren van landbouw zijn, met verschillende labels van minder naar meer uitstoot. Climate Smart Agriculture moet een begrip worden.’ Het hele CSA-Booster project kost in de vijf landen samen tien miljoen euro en duurt vier jaar. In Wageningen gaat het om elf mensen; acht van Alterra en drie van Bedrijfskunde.