Wetenschap - 1 januari 1970

Wageningen is sterkste daler

Wageningen is sterkste daler

Wageningen is sterkste daler

Wageningen Universiteit is volgens cijfers van de Groningse Informatie Beheer Groep de sterkste daler onder de universiteiten. Tot 21 augustus meldden zich negen procent minder studenten aan dan vorig jaar. Gemiddeld stijgt de belangstelling voor de universiteiten licht. In totaal schreven zich een procent meer studenten in. De hogescholen kunnen volgens de IBG-cijfers een groei van twee procent verwachten. De cijfers zeggen niet alles. Uiteindelijk telt niet de aanmelding bij de IBG, maar de inschrijving bij universiteit of hogeschool. De ervaring leert dat zich tussen laatste aanmeldingscijfers en inschrijvingen nog verschuivingen kunnen voordoen. De definitieve cijfers worden pas in december bekend.